Project- en contractmanagement

Project- en contractmanagement

Infrastructurele projecten worden steeds complexer. Qua techniek, maar ook als het gaat om rolverdeling en verantwoordelijkheden. Dit vraagt om stevig project- en contractmanagement. De project- en contractmanagers van Antea Group organiseren en coördineren alle activiteiten die nodig zijn om projecten binnen de gestelde scope te realiseren. Dit doen we voor rijks- en decentrale overheden en voor bedrijven in de industriële en civiele sectoren.

Onze project- en contractmanagers koppelen vakinhoudelijke kennis aan politieke en bestuurlijke context van projecten. Ze weten als geen ander hoe ze multidisciplinaire teams aan moeten sturen, hoe ze partijen en belangen verbinden en kunnen zorgen voor een efficiënte doorloop van processen. Door scherp te zijn, open te communiceren en vakkundige te managen, halen ze het maximale uit projecten.  

Een goed fundament

Het managen van projecten vraagt om een effectieve bewaking van prestaties en afspraken. Dit begint met een goed projectplan waarin de projectdoelen, het proces en ieders taken en verantwoordelijkheden helder zijn vastgelegd. Voor een optimale beheersing van het project sturen we op de GOKIT-factoren (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd). Hiermee beperkt u de (financiële) risico's, zorgt u voor een goede inbedding in de organisatie en creëert u betrokkenheid van medewerkers en management.

Optimale inzet

Ons team van professionals is inzetbaar in alle fasen, van voorbereiding tot realisatie en in de samenstelling die nodig is om een goede bijdrage te kunnen leveren, van integrale projectbeheersing tot ondersteuning op individuele onderdelen zoals planningsmanagement, datamanagement of risicomanagement.