Onderwaterdrone

Inspecteren met onderwaterdrones

Steeds meer waterbeheerders ontdekken het gemak én de voordelen van de inzet van onderwaterdrones. Zeker voor quick-scans en verkennende inspecties is de onderwaterdrone een interessant alternatief. Vanwege z’n snelle en veelzijdige inzetbaarheid en de betrouwbare inspectieresultaten.

Het grote voordeel van de onderwaterdrone? Op locaties waar inspecteren lastig is, voelt de drone zich als een vis in het water. Dit maakt de onderwaterdrone tot een efficiënte en veilige manier om inspecties onder het wateroppervlak uit te voeren. De drone biedt de volgende meerwaarde:

  • Veilige uitvoering van onderwaterinspecties van waterwerken
  • Inspecteren zonder verstoring van kwetsbare gebieden
  • Inspecteren met camera, sonar én sensoren
  • Een snelle uitvoering van verkennende inspecties om daarna gericht duikteams in te zetten
  • Verminder de inzet van duikers en voorkom dure inspectie-uren
  • Ook inzetbaar voor de monitoring van waterkwaliteit en ecologie
  • Snel gepland, veilig én met betrouwbare resultaten

Inspectie van waterwerken

De onderwaterdrone is zeer geschikt voor de visuele inspectie van waterwerken. Denk aan sluizen, damwanden, inlaten, gemalen, duikers, kademuren of watergangen. De drone maakt tot 15 meter diepte camera- of sonarbeelden van de omstandigheden onder water. Dankzij halogeen duikerlampen zijn beelden ook bij relatief licht troebel water van goede kwaliteit. Deze beelden zijn ter plekke te bekijken op laptop of tablet. Ze worden ook opgeslagen: voor analyses achteraf of als referentiebeeld voor toekomstige inspecties.

Onderzoek naar waterkwaliteit en ecologie

De onderwaterdrone is eveneens inzetbaar voor de uitvoering van waterkwaliteitsonderzoeken. In dit geval koppelen we sensoren aan de drone. Hiermee meten we tot op grote dieptes de omstandigheden in verschillende waterlagen. Denk aan zoutgehalte, zuurgraad, temperatuur, waterdiepte en zelfs de aanwezigheid van blauw- of groenalg. Ook ecologisch onderzoek op grote diepte is dankzij de onderwaterdrone een stuk eenvoudiger.

Hoe werkt de onderwaterdrone?

Antea Group beschikt over een onderwaterdrone én ervaren dronepiloten. Aan de hand van een inspectie- of monitoringsvraag maken we een inspectieplan op maat: wat gaan we inspecteren, waar en hoe lang, hoe leveren we inspectiedata op? Vervolgens plannen we een inspectie in. We rusten onze drone uit met camera’s, duiklampen en waar nodig met sonar of sensoren.

Is een drone dé oplossing voor alle inspecties onder water?

Een onderwaterdrone is zeer veelzijdig. Maar het hangt wel van de omstandigheden af of de drone het beste alternatief is. In zeer troebel water is het lastiger om een goede visuele inspectie op basis van camerabeelden te maken. Ook is de drone minder geschikt om over langere afstanden (>5 kilometer) inspecties uit te voeren. Uiteraard onderzoeken we in overleg graag de mogelijkheden voor drone-inzet.

Wat zijn de bevindingen van onderwaterdrones?

We hebben onze onderwaterdrone inmiddels voor uiteenlopende inspectieklussen ingezet. Onder meer voor waterschappen, provincies en gemeenten. Onze drone verkende grachtwater, kanalen, duikers en zandwinputten. In al deze projecten bewees de onderwaterdrone zich als een goedkoop, snel inzetbaar en veilig alternatief voor het inzetten van een duikteam.