Juridische dienstverlening

Juridische dienstverlening

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn zeer uitdagend. De ruimte is schaars, vaak zijn vele stakeholders betrokken en de wet- en regelgeving is complex. Voor een succesvol verloop is het tijdig inwinnen van juridisch advies cruciaal. Antea Group Recht is expert op het gebied van omgevingsrecht, vastgoedrecht, aanbesteden en contracteren. Wij ondersteunen overheden, bedrijven, ontwikkelaars en particulieren bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bij Antea Group kunt u rekenen op kwalitatief hoogstaand juridisch advies.

Het tijdig inwinnen van juridisch advies beperkt eventuele problemen of vertragingen gedurende ruimtelijke ontwikkeltrajecten. Ook ontstaat sneller zicht op kansen die zich voordoen. Het toetsen van procedures en een correcte vastlegging van afspraken en verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld bij nieuwe contractvormen) bespaart een initiatiefnemer tijd en geld.

Gedegen juridisch advies
Antea Group Recht staat garant voor gedegen juridisch advies, vanuit een integrale benadering. Onze juristen hebben namelijk direct contact met andere disciplines binnen Antea Group, zodat juridische vraagstukken vanuit een brede scope worden bekeken. Zo ontstaat een effectief, pragmatisch advies op maat  vanuit een positieve en meedenkende grondhouding.

Antea Group Recht is gespecialiseerd in Omgevingsrecht, Vastgoedrecht en Aanbesteden & Contracteren. Dit zijn de drie pijlers van onze juridische dienstverlening.

Downloads: