Juridische thema's

Juridische thema's

Binnen onze juridische dienstverlening hebben we vijf thema's geïdentificeerd die in onze continu veranderende wereld steeds belangrijker worden en waarbij wij u graag helpen met juridisch advies. Deze thema's zijn 'Klimaatadaptatie', 'Energietransitie', 'Gezonde stad', 'Bereikbaarheid', 'Digitale transformatie'. Meer weten? Neem contact op met onze experts!

Klimaatadaptie

Als gevolg van de klimaatverandering neemt in Nederland het aantal hittegolven, het aantal extreme buien, de intensiteit van hevige buien en de perioden van langdurige droogte sterk toe. Ook de kans op hittestress in de leefomgeving neemt toe. In combinatie met een toename van het verharde oppervlak stijgt ook de kans op wateroverlast. De leefomgeving wordt hierdoor steeds kwetsbaarder. Jurdische zaken van Antea Group helpt bij het realiseren van klimaatbestendige ontwikkelingen.

Energietransitie

De energiesector is continu in beweging door technische ontwikkelingen, politieke stromingen en daaruit voortvloeiende regelgeving. Antea Group Legal is leidend in deze ontwikkelingen door onze grote betrokkenheid bij de sector en ons uitgebreide netwerk.

Gezonde stad

De uitdagingen die binnen de gezonde stad bestaan zijn van grote invloed in de verschillende industrieën waarbinnen Antea Group Legal opereert, waaronder vastgoed, energie, woningcorporaties en projectontwikkeling. In al deze sectoren hebben wij marktkennis, juridische expertise en een uitgebreid, internationaal netwerk waarmee wij onze cliënten helpen succesvol te zijn in de wereld van morgen.

Bereikbaarheid

Antea Group Legal adviseert, contracteert en procedeert over een breed scala aan onderwerpen in relatie tot ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Het gaat niet alleen om tracés en bijbehorende voorzieningen, maar ook om digitale infrastructuur.  We brengen daarbij twee accenten aan: de relatie tussen infrastructuur en omgevingsrecht en tussen infrastructuur en zakelijke rechten.

Digitale transformatie

Nieuwe technologieën veranderen de wereld in een razend tempo en de mogelijkheden zijn het voorstellingsvermogen inmiddels ontgroeid. Bedrijven en instellingen ontkomen niet aan een digitale transformatie. Zeker ook omdat de verwachtingen van klanten en eindgebruikers mee veranderen. Bijzondere digitale ervaringen die zij opdoen bij het ene bedrijf, verlangen zij ook van uw organisatie. Antea Group Legal is bij uitstek toegerust om deze innovaties te incorporeren in ruimtelijke ontwikkelingen.