Expertises

Expertises

Onze vastgoedjuristen adviseren, contracteren en procederen over het vastgoedrecht en aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie gerelateerde privaat- en publiekrecht.

Goederenrecht

Bij vastgoedtransacties zijn goederenrechtelijke zekerheiden onmidbaar. Onze vastgoedjuristen stellen zekerheidssocumentatie op, zoals pand- en hypotheekrecht, borgtocht en garanties. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het uitvoeren van due dilligences en legal opinions.

Verbintenisrecht

Onze vastgoedjursiten begeleiden vastgoedgerelateerde transacties, zoals grondverwerving, vastgoedfinanciering, huurovereenkomsten, bouwclaims en publiek-private samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast adviseren en procederen onze juristen over geschillen en aansprakelijkheden voortvloeiend uit dergelijke verbintenissen.

Ondernemingsrecht

Om deel te kunnen nemen aan het rechtsverkeer is een goede inrichting van de ondernemingsstructuur onmisbaar. Onze juristen begeleiden de oprichting en structurering van rechtspersonen, financieringsarrangementen, privatisering van overheidsdiensten en overnamegeschillen.

Omgevingsrecht

Om ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland te reguleren, heeft de overheid wet- en regelgeving opgesteld. Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze hebben elk hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. 

Vastgoedontwikkelingen worden vaak vooraf gegaan door een omgevingsrechtelijk traject. Daarbij spelen bestemmingsplannen, grondexploitaties en omgevingsvergunningen een belangrijke rol. Onze omgevingsjuristen hebben ruimte ervaring met het doorlopen van bestemmingsplanprocedures en vergunningentrajecten. Ook adviseren en procederen zij over geschillen die ontstaan zijn naar aanleiding van deze procedures.

Natuurbeschermingsrecht

Onderdeel van het omgevingsrecht is het natuurbeschermingsrecht waarbij met name de wet natuurbescherming van belang is. Wij adviseren en procederen over deze wetgeving en de bijbehorende vergunningsvereisten.

Staatssteunrecht

Onze juristen adviseren overheden en semi-overheden over verbintenissen waarbij de overheid betrokken is, en waarbij staatssteunrechtelijke vraagstukken spelen. Het gaat daarbij om subsidies, garanties, gebiedsontwikkelingen en grondtransacties. Daarbij adviseren onze juristen over de Wet Markt en Overheid. 

Aanbestedingsrecht

Overheden en particuliere initiatiefnemers kiezen steeds vaker voor moderne contractvormen bij uitbesteding van hun opdrachten. Als regisseur bepalen ze de kaders, waarbij de oplossing aan de markt wordt overgelaten. Dit biedt ruimte voor nieuwe kansen en ideeën, maar betekent ook een andere rol- en verantwoordelijkheidsverdeling. 

Verschillende vragen kunnen van belang zijn:

  • Welke contractvorm past bij welke situatie?
  • Welke consequenties heeft een bepaalde keuze?
  • Wat zijn reële wensen en hoe vindt u een optimale balans tussen prijs, tijd en kwaliteit?

Antea Group Legal kent de antwoorden en samen met andere collega's van Antea Group beschikken we over veel technisch-inhoudelijke kennis op het gebied van bouw en infra. Bij het opstellen van contracten en aanbestedingsdossiers, maken onze jursiten hier regelmatig gebruik van het advies van andere afdelingen binnen Antea Group, zowel bij strategische keuzes aan de voorkant als bij eventuele geschillen achteraf. Wat betreft Aanbesteden en Contracteren biedt Antea Group juridisch advies op het gebied van:

  • Aanbestedingsrecht
  • Bouwrecht
  • Geïntegreerde contrcten (UAV-GC)
  • Verbintenissenrecht
  • Staatssteun
  • Advies en Strategie