Kapitaalgoederenbeheer in optima forma

Kapitaalgoederenbeheer in optima forma

Wij bieden zekerheid, met oog voor risico’s, kwaliteit en kosten

De verbinding tussen strategische doelen en realistische beheer - en uitvoeringsplannen is onmisbaar. Binnen deze verbinding is het oog hebben voor risico’s, kwaliteit, kosten en gebruikerswensen onontbeerlijk. Om het beste beheerresultaat uit elke euro te halen, is zicht nodig op de hele beheerketen. Precies daar zit de meerwaarde van Antea Group.

Bedrijfsvoering, planmatig beheer, planvorming, contractering, financiën en participatie; allemaal belangrijke aspecten binnen de beheerketen. Het zijn de zes kritische presta¬tie-indicatoren (kpi’s) die leiden tot doelmatig beheer op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Antea Group analyseert de 6-knoppen meetlat voor beheerorganisaties en geeft helder zicht op de huidige situatie en werkwijze. Dit alles op basis van de landelijke kennisbank. Deze analyse leidt tot een heldere kapitaalgoederennota met verbetervoorstellen, die meer zekerheid in financiën en kwaliteit brengt en heldere cijfermatig onderbouwde onderhoudsscenario’s met een financiële doorkijk. Het resultaat? De beheerorganisatie kan toekomstgerichte beheerkeuzes maken binnen de hele keten, op basis van realistische inzichten en verbetermogelijkheden: op basis van de principes van Asset Management.

Met de 6-knoppen methodiek en de landelijke kennisbank is de relatie tussen financiën, de strategische doelen en de openbare ruimte gelegd. Hiermee voldoet het resultaat van de aanpak aan de normen van de toezichthouder (Provincie) en zijn de inzichten aantoonbaar en herleidbaar voor bestuur en organisatie. De effecten van de keuzes binnen het beheer zijn daarbij helder en inzichtelijk. Financiële verrassingen behoren daarmee tot de verleden tijd.

Downloads: