CE Certificering

Businesslijnen:

Een beweegbaar kunstwerk zoals een brug, gemaal of een sluis wordt in het kader van de Machinerichtlijn gezien als een 'Machine'. In het kader van de van Machinerichtlijn 2006/42/EG is de fabrikant verplicht om aan te kunnen tonen dat hij een veilige machine op de markt brengt. Om te komen tot de uiteindelijke CE-markering dienen een aantal stappen gevolgd te worden. Één van deze stappen is het uitvoeren van een RI&E om aan te tonen in hoeverre een machine aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoet. Het uitvoeren van een RI&E is een belangrijke verplichting die een ontwerpende partij op grond van deze richtlijn heeft en begint al bij het eerste ontwerp.

Bij wijzigingen aan bestaande machines (bijv. renovatie of modificatie) moet worden vastgesteld of het een substantiële wijziging betreft. Dit is het geval als nieuwe of extra risico's ontstaan. Middels een RI&E kan dit worden aangetoond.

Antea Group kan u hierin adviseren en voor u de hele procedure met de individuele stappen, zoals het vooraf en achteraf inspecteren en het houden van een risico- inventarisatie en evaluatie, het beoordelen van het ontwerp, alsmede de procedure om te komen tot een veilige machine met CE certificering namens u verzorgen.