energiewinning water watermanagement energiemanagement duurzaamheid

Energiewinning uit water

Antea Group gelooft in de enorme potentie van getijdenenergie en maakt zich wereldwijd sterk voor de ontwikkeling van deze alternatieve, duurzame vorm van energie uit water. Via de POWER Group zijn we in China betrokken bij de komst van een dertig kilometer lange energiedijk. Dichterbij huis nemen wij het voortouw bij de komst van het Tidal Testing Centre Grevelingendam.

Antea Group investeert in energie uit water

Antea Group levert integrale kennis omtrent waterbouw, kunstwerken, veiligheid en ecologie. Samen met Tidal Testing Centre NL, turbinebouwers, Rijkswaterstaat en de provincies Zuid-Holland en Zeeland maakt Antea Group zich sterk voor een testcentrum waarin we aan kunnen tonen dat deze vorm van energie uit water interessant is.

afb.2. In theorie is op elke plek met een kustlijn opwekking van getijdenenergie mogelijk. 

Nederlandse Deltawerken

Nederland staat wereldwijd bekend om haar Deltawerken en Deltatechnologie vanwege een samenhangend geheel aan verdedigingswerken in Nederland. Nederlandse Deltawerken zijn tegenwoordig gebouwd met respect voor de natuur. Door aanleg van open dammen is ook het ecosysteem betrokken in de plannen. Dit brengt ook economische activiteiten met zich mee in de vorm van visteelt, recreatie en toerisme. 

Waterbouw is inmiddels een belangrijk exportproduct geworden. Duurzame energie uit water winnen is een opkomende markt. Nederland heeft de keuze een positie te verwerven in deze potentiële markt, die bestaat uit offshore en nearshore technologieën.

Nederland bouwt sterke positie op

Door het combineren van de kennis en kunde op het gebied van waterbouw, offshore maritieme techniek, ecologie, turbinetechniek en energiedistributie verkrijgt Nederland wereldwijd een bijzondere rol en daarmee een sterke positie in alternatieve energie. 

Antea Group wil een impuls geven aan innovatie, kennisopbouw en hoogwaardige werkgelegenheid voor techniek en technologie. Antea Group zo wil op korte termijn daarnaast een substantiële bijdrage leveren aan de derde europese 20/20/20-doelstellingen: 

  • 20% minder uitstoot broeikasgassen
  • 20% minder enegieverbruik in 2020
  • 20% duurzame energie in 2020

Downloads: