Veilige stuw

Veilige stuw

Publieksveiligheid en ARBO-veiligheid bij waterbouwkundige objecten

Gezien de regelmatig optredende ongevallen bij waterbouwkundige objecten is een verbetering van de publieksveiligheid vaak wenselijk. Steeds meer waterschappen kiezen er voor om watergangen open te stellen voor recreatief medegebruik. Dit is vanuit de samenleving een gewenste ontwikkeling, maar brengt wel de nodige risico's en verantwoordelijkheden met zich mee.

Businesslijnen:

Gezien de regelmatig optredende ongevallen bij waterbouwkundige objecten is een verbetering van de publieksveiligheid vaak wenselijk. Daarnaast worden ook vanuit de ARBO-wetgeving eisen gesteld aan de veiligheid van de objecten in het werkgebied van de waterschappen.

veilige stuwMet name de verschillende waterbouwkundige objecten, die hard nodig zijn voor de peilbeheersing, zoals stuwen, gemalen en inlaten vormen een gevaar. Deze objecten zijn in het verleden niet ontworpen om `gebruikt` te worden voor recreatie. Er treden vaak gevaarlijke stromingen op die in het kader van het recreatief medegebruik zeer onwenselijk zijn. Antea Group heeft deze recente ontwikkelingen aangegrepen om over deze problematiek na te denken en met adequate oplossingen te komen.   Antea Group kan u ondersteunen in het gehele proces om veilig recreatief medegebruik te realiseren en de publieksveiligheid evenals de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen.

Veilige stuw

Antea Group heeft een methode ontwikkeld om op basis van kwantitatieve gegevens een eerste selectie te maken van welke objecten een potentieel gevaar vormen. Voor deze selectie zijn o.a. gegevens nodig over het debiet, het verval, waterdiepte en afmetingen. Na de eerste selectie zal doormiddel van veldinspecties en een verdere analyse bepaald worden bij welke objecten daadwerkelijk een risico aanwezig is. Zo nodig gaat Antea Group ook het gesprek aan met andere belanghebbende, zoals ondernemers en gemeenten om onbekende knelpunten in kaart te brengen.

Oplossingen

Op basis van de gegevens voortkomend uit de inventarisatie worden per object concrete oplossingen uitgewerkt. Hierbij kan gedacht worden aan waarschuwingsborden, afscherming door middel van bijvoorbeeld hekwerk of boeienlijnen of de door Antea Group ontwikkelde Safety-Slide. Bij deze laatstgenoemde oplossing wordt het gevaar daadwerkelijk weggenomen en biedt daarmee de hoogste veiligheid. Dit is echter niet in alle situaties noodzakelijk of mogelijk. Naast de hier genoemde oplossingen zijn er in specifieke gevallen nog andere oplossingen denkbaar.

Uiteraard kan Antea Group ook het volledig ontwerp van een nieuw te realiseren kunstwerk uitvoeren. Hierbij nemen we de veiligheid integraal mee in het ontwerp. Uitgangspunt bij het ontwerpen van oplossingen is altijd dat de primaire functie van het object onaangetast blijft!
 
 
Impressie van een stuw met Safety-Slide

Uitvoering

Ook voor het uitvoeren van de door ons geadviseerde maatregelen kun je bij Antea Group terecht. In eigen beheer en in samenwerking met onderaannemers voeren wij de voorgestelde werkzaamheden uit. Dit kan zelfs noodzakelijk zijn als specifieke kennis nodig is om de uitvoering goed en veilig te laten verlopen.

Beproeven veiligheidsvoorziening

Om aan te tonen dat de aangebrachte voorziening daadwerkelijk veilig zijn kunnen wij in samenwerking met specialisten op het gebied van wildwaterveiligheid de toegepaste maatregelen beproeven. Deze beproevingen vinden plaats op basis van de SRTA richtlijnen. Zo ben je er zeker van dat je er alles aan hebt gedaan om de veiligheid van publiek, recreanten en medewerkers te garanderen!

Op de Safety-Slide is octrooi verleend, octrooinummer: 1036143.