Microplastics

Microplastics

Onderzoek naar een piepklein, maar wijd verspreid probleem

Antea Group werkt elke dag aan een leefomgeving die schoon en veilig is. Daarom doen we samen met partners onderzoek naar microplastics: een serieuze bedreiging voor onze leefomgeving. Zo willen we meer aan de weet komen over microplastic en in welke mate het in ons milieu voorkomt.

Microplastics. Voor het oog nauwelijks zichtbaar, maar we weten dat ze volop in ons milieu aanwezig zijn. In ons oppervlaktewater, de bodem en mogelijk ook in ons drinkwater. Hoewel het effect op de mens en ons ecosysteem nog onduidelijk is, wijst alles erop dat microplastics een serieuze bedreiging vormen voor een gezonde leefomgeving.

Wat zijn microplastics?

Microplastics zijn kleine vaste kunststof deeltjes, kleiner dan vijf millimeter. Onderzoeken wijzen uit dat microplastics via allerlei bronnen en routes ons ecosysteem binnendringen. Wij hebben dit zelf ook ondervonden. Zo resulteerden onze allereerste monsternames in een willekeurig sloot in Nederland in 46 verschillende plasticdeeltjes!

Plastic in ons bier, mineraalwater én onze ontlasting

Dat vis, schaal- en schelpdieren er vol mee zitten, weten we al langer. Maar ook mensen krijgen microplastics binnen. Dit blijkt onder meer uit een internationaal onderzoek naar menselijke ontlasting. Wetenschappers vonden in alle onderzochte ontlastingsmonsters, afkomstig uit alle delen van de wereld, gemiddeld negen verschillende soorten plastic.

Hoe komt microplastic in ons milieu?

Microplastics zitten onder meer in tandpasta en cosmetica. Zodra deze met (douche)water het riool instromen, gaan de microplastics mee. Datzelfde geldt voor wasmachinewater dat plasticresten van synthetische kleding bevat. Zuiveringsinstallaties kunnen deze deeltjes niet volledig uit ons water filteren. Microplastic ontstaat ook wanneer grotere stukken plastic in het milieu uiteenvallen en afbreken. Bandenslijtstof en verspreiding door de lucht dragen eveneens bij aan het probleem.

In kaart brengen van microplastic

Omdat we als ingenieurs- en adviesbureau werken aan een schone en gezonde leefomgeving, zien we het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de kennisontwikkeling rondom microplastics. Dit doen we samen met onderwijsinstellingen, Antea Group België en diverse laboratoria. We richten ons op de vraag op welke plekken en in welke mate microplastics in ons milieu voorkomen.

Gespecialiseerde analyses

Inmiddels lopen de eerste pilotonderzoeken met waterschappen én provincies. Wij bemonsteren grond, slib, rioolwater, grondwater en oppervlaktewater. Voor de analyses maken we gebruik van gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De data die we verzamelen gebruiken we om beter inzicht te krijgen in de aanwezigheid van microplastics in onze leefomgeving.

Wat levert dit onderzoek op?

Allereerst helpt onderzoek om het probleem te duiden. Hoe groot is het probleem in Nederland, op welke plekken vind je meer of minder microplastic, waar is het wel of niet schadelijk? Betere kennis over microplastics kan leiden tot gericht beleid rondom het beheersen en voorkomen van microplastics. Samen met onze partners hopen we dat we dankzij nieuwe inzichten tot nieuwe oplossingen kunnen komen.

Interesse in ons onderzoek naar microplastics?
 

Neem contact op met Martijn Elings
T: 06-22669557
E: martijn.elings@anteagroup.com