Mobiel GIS

Mobiel Gis

Innovatieve inwinning

Voor diverse projecten worden buiten in het veld inventarisaties uitgevoerd. Deze aantekeningen kunnen op papier worden gemaakt, maar het is efficiënter en makkelijker om gebruik te maken van de huidige technologieën, zoals een Tablet PC en een camera met ingebouwde GPS.

Mobiel GIS

Verschillende veldcomputers
Antea Group beschikt over verschillende typen veldcomputers, die verschillen in formaat, nauwkeurigheid en bedieningswijze. Via Bluetooth liggen er koppelingen met GPS. Door gebruik te maken van een GPS-signaal wordt de kaart altijd op de juiste positie gecentreerd. Hierdoor is het eenvoudig bestaande objecten te vinden en nieuwe toe te voegen. Op de veldcomputers staat een ArcPad, het mobiele onderdeel van ArcGIS. ArcPad is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en eenvoudig en intuitief te bedienen.

Voor foto's van de geïnventariseerde locatie kan een camera met ingebouwde GPS gebruikt worden. Deze camera slaat de GPS coördinaten van de foto automatisch op. Bovendien wordt met een kompas ook de richting bepaald waarin de foto gemaakt wordt. De locatie van de foto's is direct uit te lezen in ArcGIS. Zo is het niet meer nodig op kantoor de fotopunten van de veldkaart over te nemen, een foutengevoelige en tijdrovende klus.

Voordelen
Het gebruik van de genoemde technieken heeft veel voordelen ten opzichte van inventarisaties op papier:

  • Volledigheid - De op maat gemaakte invoerschermen zorgen ervoor dat altijd alle vereiste gegevens ingevoerd moeten worden. Hierdoor is er zekerheid van volledigheid van de ingevoerde gegevens.
  • Tijdwinst - De geïnventariseerde gegevens zijn meteen digitaal beschikbaar waardoor de nabewerking van de gegevens minimaal zal zijn. De voorbereiding van de applicatie kost ongeveer evenveel tijd als het maken van de papieren kaarten en invulformulieren.
  • Correctheid - De geïnventariseerde gegevens hoeven niet op kantoor te worden overgetypt. Hiermee worden fouten door onleesbaarheid en overschrijffouten voorkomen.
  • Overzichtelijkheid - Met mobiel GIS zijn alle gegevens (ook de reeds geïnventariseerde gegevens) gemakkelijk en overzichtelijk bij de hand en erg gemakkelijk te raadplegen.
  • Voortgangsbewaking - Er kan eenvoudig worden bijgehouden hoe ver de inventarisatie is. Hiermee kan de voortgang van de inventarisatie goed worden gemonitord en indien nodig worden bijgesteld.

Leren gebruiken
Het gebruik van Mobiel GIS-applicaties en de GPS camera is betrekkelijk eenvoudig te leren. De leercurve is zeer steil. Er zijn goede instructies en werkbeschrijvingen beschikbaar en voor gebruik wordt duidelijke uitleg gegeven.

Voorbeeldprojecten
U kunt Mobiel GIS gebruiken voor alle projecten waarbij ter plaatse informatie voorhanden moet zijn en er ter plaatse gegevens geregistreerd moeten worden.

Inmiddels zijn al diverse projecten uitgevoerd met behulp van mobiel GIS:

  • Bushaltes Oost en West Brabant en de toegankelijkheid van busroutes
  • Bomen Lekdijk (de eerste inventarisatie op papier, de latere alsnog m.b.v. Tablet PC)
  • Propaantanks regio Haaglanden
  • Parkeeronderzoek stad Groningen

Parkeersituatie Groningen