Coöperatief Ontwikkelen in de praktijk

Coöperatief Ontwikkelen in de praktijk

De aanleg van een weg, de inrichting van een woonwijk, de ontwikkeling van industrie. Coöperatief Ontwikkelen biedt meerwaarde bij verschillende ruimtelijke of maatschappelijke opgaven.

Kansen in Kernen, Gemeente Tytsjerksteradiel en Dantumadeel

 • Kansen verbinden.
 • Burgers de vrije hand, toch binnen een realistisch kader.
 • De overheid laat los.
 • Een blanco start. Inbreng van bewoners en belanghebbenden komt zichtbaar terug in de plannen.
 • Coöperatief kansen benutten.

Nieuwe dorpsentree Jirnsum, Provincie Fryslân

 • Hakken in het zand.
 • Vooraf opgelegde plannen.
 • Ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen.
 • Een groeiproces naar gezamenlijke belangen.
 • Coöperatief knelpunten oplossen.

Migrantenbeleid, Gemeente Noord Oost Polder

 • Zorg om een polenhotel.
 • Hoe daar mee om te gaan als wethouder, raadslid of bewoner?
 • Coöperatief zoeken naar oplossingen in beleid voor dit sociaal en maatschappelijk vraagstuk.

Noordelijke Elfsteden Vaarroute, Provincie Fryslân

 • Bestuurlijke clinch van vijf wethouders, gedeputeerde en een DB lid van het Waterschap.
 • Hoe kunnen we schakelen, onderhandelen, de koek groter maken.
 • Coöperatief en creatief zoeken naar oplossingen.