Kansen en Knelpunten

Kansen en Knelpunten

Coöperatief Ontwikkelen = kansen benutten en knelpunten oplossen Coöperatief Ontwikkelen biedt meerwaarde bij ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Denk aan de inrichting van een woonwijk of de ontwikkeling van industrie.

  • Kansen benutten - Verbind kansen, maak 'werk met werk'. U haalt maximaal resultaat uit plannen door kennis met elkaar te delen en samen na te denken over oplossingen. Coöperatief Ontwikkelen fungeert als aanjager, promotor en stimulans om elkaars expertise te benutten. 
     
  • Knelpunten oplossen - Complexe ontwikkelingen kunnen vastlopen. Vooral als er verschillende belangen mee gemoeid zijn. Door samen te kijken, te denken en te doen ontstaan er nieuwe oplossingen.  Coöperatief Ontwikkelen zorgt aan de eindstreep voor een breed geaccepteerd resultaat!