Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Er zijn boeken volgeschreven over het belang van omgevingsmanagement. Maar waar vind je de omgevingsmanagers die in jouw project meerwaarde bieden? Vakmensen waarmee je in complexe vraagstukken met een wirwar aan belangen toch resultaat behaalt? Waarmee het prettig samenwerken is? Bij Antea Group staan ruim vijftig steengoede omgevingsmanagers voor je klaar.

Hoe herken je een omgevingsmanager van Antea Group?

Heel eenvoudig. We zijn aanpakkers, doorzetters. We staan voor een project, maar gaan wel voor de menselijke maat. Natuurlijk, omgevingsmanagement vraagt om bureauwerk: analyseren, plannen, organiseren, monitoren. Kunnen we goed. Maar ‘in het veld’ staan vinden we net zo belangrijk. Een gesprek aan de keukentafel. Proactief contact leggen met bevoegd gezag. Samenwerken. Bereikbaar zijn. Luisteren. Met een oplossing komen. Dat zijn wij ten voeten uit.

Ontzettend veelzijdig in omgevingsmanagement

Zoek je een ‘vertrouwen-bouwer’ voor het lange-adem-traject? Of een ‘plooien-glad-strijker’ in de uitvoeringfase? Elk project vraagt om andere vaardigheden en persoonlijkheden. Onze omgevingsmanagers zijn in allerlei projectfasen en vanuit verschillende vertrekpunten inzetbaar. Als kwartiermaker, strateeg, projectleider, specialist of coach binnen een project- of programmaorganisatie. Maar net zo goed als adviseur in contracterings- of vergunningentrajecten.

Met de juiste kennis aan boord

Water, infrastructuur, milieu, natuur, stedenbouw, energietransitie: de kracht van een allround advies- en ingenieursbureau is dat we thuis zijn in elk domein. We hebben inzicht in de dynamiek, belangen en krachtenvelden rondom een vraagstuk en kunnen onszelf verplaatsten in het perspectief van de ander. Dit resulteert in projecten die door een omgeving worden gedragen of geaccepteerd. Maar ook in een beter en kostenefficiënter resultaat.

Vanaf het initiatief: omgevingsstrategie

Participatie is de eerste stap op weg naar draagvlak. Een kwestie van op het juiste moment de juiste manier stakeholders betrekken… Maar hoe doe je dat? Onze omgevingsmanagers helpen in de planvormings- en verkenningsfase bij het ontwikkelen van een omgevingsstrategie. Vanuit deze aanpak beschikken we over allerlei middelen voor participatie én het betrekken van stakeholders. Denk aan ontwerpateliers, keukentafel-gesprekken, buzzen of omgevingsdialoog.

Omgevingsmanagement in de uitvoering

Waar je ook bouwt, graaft of breekt: allerlei partijen kijken kritisch over je schouder mee. Ondertussen heb je te maken deadlines en go/no go-momenten. Dit vraagt om een goed plan. Wat kan je anders doen om verkeers-, geluids- of trillingshinder te beperken? Welke vergunningen en procedures moet je doorlopen? Hoe zorg je voor een tevreden omgeving en hoe monitor je dit? Onze omgevingsmanagers hebben de kennis, de best practices en de tools in huis om al deze zaken goed te regelen. 

Training Omgevingsmanagement

In onze zesdelige training Omgevingsmanagement trainen we aannemers en overheden in de principes van Strategisch Omgevingsmanagement. In zes modules verdiep je je in onderwerpen zoals participatie & draagvlak, vergunningen & procedures, ecologie en verkeersmanagement. Ervaren archeologen, verkeerskundigen en omgevingsmanagers trainen je aan de hand van praktijkcases en - issues.

Klik hier voor meer informatie en de trainingsdata

Naast de basistraining geven we verdiepende trainingen zoals Vergunningen en een tweedaagse training die ingaat op participatie, Mutual Gains Approach en communicatie.

Downloads: