Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid

Antea Group wil een veilige leefomgeving creëren. De druk op beschikbare ruimte neemt toe, hierdoor komen verschillende functies naast of boven elkaar te liggen.

Eén van de gevolgen hiervan kan zijn dat kwetsbare bestemmingen, zoals woningen, komen te liggen binnen het invloedsgebied van risicobronnen, zoals transportassen, windturbines, buisleidingen of risicovolle bedrijven. Door risico's en mogelijke veiligheidsmaatregelen in kaart te brengen kunnen ongewenste veiligheidsrisico's voor de omgeving tot een aanvaardbaar minimum beperkt worden.

Komst Omgevingswet en modernisering omgevingsveiligheid

Terwijl de Omgevingswet volop in ontwikkeling is, krijgt ook de Modernisering van de Omgevingsveiligheid (MOV) vorm. De contouren van het huidige externe veiligheidsbeleid zijn ruim 10 jaar geleden ontworpen. Inmiddels is geconstateerd dat sommige onderdelen van dat beleid gemoderniseerd kunnen worden. De MOV zal vooral verandering gaan brengen in het samenspel tussen de ruimtelijke ordening en het veiligheidsbeleid. 

Antea Group is als grote speler op het gebied van ruimtelijke ordening én als grote speler op het gebied van externe veiligheid is, onder meer in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, intensief betrokken bij de ontwikkeling van dit beleid. Naast specialistisch en fundamenteel onderzoek, wordt vooral ook geadviseerd over een werkbare integratie van het veiligheidsbeleid in de ruimtelijke ordening. 

MOV betekent de komst van nieuwe vormen van veiligheidzonering. Dit betekent dat gemeenten nieuwe afwegingen moeten gaan maken.

Schrijf je in en blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.