Geothermie

Bij geothermie wordt warm water uit de diepe ondergrond (vanaf ca. 2 km) onttrokken en gebruikt voor verwarming. Nu zijn dat nog enkele tuinbouwkassen en een woningbouwproject maar de potentie voor geothermie is veel groter. In veel opzichten is een geothermieboring vergelijkbaar met een boring naar olie of gas. Dit geldt voor de voorbereidingsprocedure, de vergunningverlening, de uitvoering en de veiligheidseisen.

Dienstverlening van Antea Group

Antea Group heeft meer dan 25 jaar ervaring met de voorbereiding en uitvoering van boringen voor de olie- en gasindustrie (NAM, Gasunie, oliemaatschappijen). Onze expertise is van grote waarde voor initiatiefnemers van geothermie. Ons producten- en dienstenpakket is dusdanig breed dat wij initiatiefnemers van ontwerp tot en met exploitatie volledig kunnen ontzorgen. Ons pakket bestaat onder meer uit:

  • omgevingsmanagement
  • opstellen MER
  • engineering
  • externe veiligheid
  • contracting
  • aanleg en inspectie van vloeistofdichte voorzieningen