Combinatie WKO en grondwatersanering

Meer rendement door synergie

  1. Omschrijving

Onder de naam ENSA zet Antea Group samen met haar dochters Strukton en HMVT een WKO-systeem in voor de sanering en beheersing van bodemverontreiniging. Met het WKO-systeem kan de bodem lokaal worden verwarmd en de biologische afbraak van verontreinigingen als minerale olie of chloorkoolwaterstoffen worden gestimuleerd. Dit kan de sanering met wel 100% versnellen! Tevens worden er alternatieve energiebronnen (zonne- en windenergie)  in het in-situ systeem toegepast waardoor de in-situ sanering een duurzame aanpak wordt die het milieu zo min mogelijk belast.  Deze technieken bestaan al langer, maar werden niet eerder samengebracht in een bodemsaneringsproject.

Figuur 1: Ontwerp voor de duurzame in-situsanering

 2.       Klantgroep(en)

  • Petrochemische industrie/NAM
  • Projectontwikkelaars
  • SBNS/Bodemcentrum

 3.       Fase in project

Realisatie- en beheerfase.