De aanpak van Antea Group

Antea Group kenmerkt zich door een praktische insteek. We stellen maakbare visies op en maakbare plannen. Vragen die bij het thema ondergrond naar voren komen, zijn: hoe integreren we onze bodem als onderdeel van gebiedsbeleid, voorkomen we wateroverlast, hoe kunnen we de ondergrond veilig en duurzaam benutten voor onze energievraag en de opslag van afvalstoffen?

Waar liggen kansen en knelpunten, hoe zorg je voor draagvlak? Vragen die alleen beantwoord kunnen worden als we bodemkennis verbinden met thema's als water, ruimtelijke ordening en duurzame energie. En ook daar onderscheidt Antea Group zich van andere bureaus. We hebben op al deze terreinen veel expertise en door de platte organisatievorm zijn we als geen ander in staat om deze kennis te verbinden en te vertalen in integrale projecten.

Ondergrond is een onderwerp om nu mee aan de slag te gaan. Antea Group biedt daarvoor de Antea Group Ondergrondscan.

Start met de Antea Group Ondergrondscan
Welke mogelijkheden en beperkingen biedt de ondergrond voor u? In de Antea Group Ondergrondscan onderzoekt u samen met één van onze ondergrondspecialisten mogelijkheden en belemmeringen. Dit doen wij onder meer aan de hand van actuele casussen. De Antea Group Ondergrondscan is een ideaal startpunt om de mogelijkheden en risico's van de ondergrond binnen uw organisatie in kaart te brengen. Deze eerste stap in de beleidslevenscyclus biedt tevens kansen om betrokkenen te mobiliseren en te activeren.

We bieden de Antea Group Ondergrondscan niet alleen aan bij lokale, regionale en nationale overheden, maar ook bij het bedrijfsleven, woningcorporaties en energieleveranciers.

Antea Group Ondergrondscan aanvragen?
Lees verder >>