Dienstverlening voor private partijen

Antea Group Ondergrondscan

Voor private partijen focust de dienstverlening van Antea Group zich op bodemenergie. Voor warmte/koude-opslag (WKO) en geothermie biedt Antea Group een integraal pakket van dienstverlening in de gehele keten van ontwerp tot beheer.

Ons dienstenpakket bestaat onder meer uit:

  • Haalbaarheidsstudies (bodemgeschiktheid, gebouwgebonden haalbaarheid, financiële haalbaarheid, vaststellen CO2-reductie)
  • Ontwerp systemen (binnen het gebouw; ondergrondse configuratie putten)
  • Bestek
  • Bouwbegeleiding
  • Monitoring en beheer van systemen en beheer van data
  • WKO-dokter: verbeteren van het rendement van bestaande, slecht werkende, WKO-systemen.

    Bij locatie- en projectontwikkeling kan Antea Group opdrachtgevers volledig ontzorgen en op full service basis. WKO-systemen aanleggen en exploiteren. Antea Group kan de energieleverantie risicodragend verzorgen, in de vorm van ESCO- of PPS-constructies.