Energiescan op alle niveaus

Energiescan op alle niveaus

Energiebesparing en het gebruik van duurzame bronnen van energie is voor veel van onze klanten een belangrijk thema. Met de Energiescan verschaffen onze specialisten van Bouw & Energie en Milieu inzicht in de kansen voor energiebesparing en hoe een gebouw of gebied het beste van energie kan worden voorzien. 

Dit doen we op alle niveaus:

  1. Gebouwgebonden maatregelen: in het kader van nieuw- of verbouw gaan wij na wat de meest slimme mix van energiebesparende en energievoorzienende maatregelen is om aan de EPC-normen te voldoen.
  2. Bedrijfsgebonden maatregelen: we adviseren bedrijven hoe zij hun (industriële) proces kunnen optimaliseren en de energiekosten op een verantwoorde manier kunnen reduceren. Onderdeel hiervan is het hergebruik van restwarmte in het eigen proces of de directe omgeving.
  3. Locatiegebonden maatregelen: bij het toetsen van de haalbaarheid van een ontwikkelingsproject adviseren we over de wijze waarop de energievoorziening van het plan kan worden georganiseerd. Hierbij gaan we onder meer na welke bronnen van duurzame energie binnen het plangebied en in de directe omgeving beschikbaar zijn.
  4. Gebiedsgebonden maatregelen: we adviseren overheden over de wijze waarop ze hun energieambities kunnen operationaliseren. Zo hebben we onder meer voor de gemeenten Waalwijk en Heusden voor de bestaande bebouwing de mogelijkheden voor een duurzamere energievoorziening verkend en in een energieontwerp vertaald.