ESCo's en PPS-constructies

een duurzame verbetering van vastgoed

1. Omschrijving

Veel vastgoed kent een onnodig hoog energieverbruik. De realisatie van een collectieve duurzame warmte en koude opwekkingsinstallatie met thermische bodemopslag en distributiesysteem, past dan ook goed in het duurzaamheidspeerpunt van Antea Group-dochter Strukton. Strukton wil met de toepassing van de ESCo-formule in de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen en structureel verbeteren van de kwaliteit van vastgoed. Strukton wil verantwoorde oplossingen bieden die optimaal tegemoetkomen aan de belangen van zowel opdrachtgevers, eindgebruikers, omgeving, milieu als de maatschappij. De afgelopen jaren heeft Strukton zich succesvol ontwikkeld tot marktleider op het gebied van geïntegreerde aanpak van PPS projecten. Ervaringen met het analyseren, beheren, ontwerpen, uitvoeren en managen van energiebesparende maatregelen zijn volop aanwezig bij onze specialisten. Vanuit deze disciplines worden op uiteenlopende wijze de best passende oplossingen bedacht en beheerd. Deze oplossingen lopen uiteen van aanpassingen in de regeltechniek tot het vervangen van bijvoorbeeld complete energieopwekking en WKO installaties.

Klantgroep(en)

  • Gebouwbeheerders;
  • Gebouweigenaren;
  • Woningbouwcorporaties;
  • Zorginstellingen;
  • Industrie.

 3.       Projecten

Strukton Worksphere heeft aantoonbare ervaring op het gebied van (collectieve) WKO installaties. Bij een aantal projecten is sprake geweest van een DBFMO opdracht, waarbij sprake is van ontwerp, realisatie, onderhoud en technisch beheer van de installaties. Recente projecten die Strukton heeft afgerond, en waarbij sprake is van een (collectieve) WKO installatie, zijn onder andere:

  • PPS Ministerie van Financiën te Den Haag
  • PPS Huisvesting Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst te Groningen
  • PPS Detentiecentrum
  • Maxima Medisch Centrum Veldhoven
  • Sint Elisabeth te Roosendaal

Contact
Marco van Ingen
E-mail: 
marco.vaningen@strukton.com
Telefoon: 06 - 51 74 61 12