thema ondergrond en gebruik

Ondergrond

De grond onder onze voeten wordt steeds waardevoller. Zo ontdekken we de potentie van de bodem als bron van energie via warmte-koudeopslag (WKO) en geothermie. Ook is de ondergrond geschikt voor de opslag van aardgas en CO2 en de winning van schaliegas.

Maar ook willen we de ondergrond blijven benutten voor de winning van drink- en proceswater, voor kabels en leidingen en ondergronds bouwen en transport. En tegelijkertijd willen we archeologische en cultuurhistorische waarden beschermen en verspreiding van bodemverontreiniging voorkomen.

De ondergrond biedt dus veel kansen. Met name op plaatsen waar we meerdere kansen willen benutten en waar meerdere partijen belangen hebben, bijvoorbeeld op ontwikkelingslocaties ontstaat drukte in de ondergrond. De vraag is dan welk belang voorrang krijgt, ofwel wie komt van rechts?