Bodemenergie

Bodemenergie

Antea Group Ondergrondscan

In Nederland maken we steeds meer gebruik van de bodem als bron en opslagmedium voor energie. Het aantal systemen voor warmte-koudeopslag (WKO) neemt sterk toe en ook worden op verschillende locaties de mogelijkheden voor geothermie onderzocht en in de praktijk gebracht. Antea Group verleent zowel diensten op het gebied van WKO als geothermie.

 

Warmte-koudeopslag (WKO)
WKO wordt vooral in de woning- en utiliteitsbouw toegepast, zowel in de vorm van open als gesloten systemen. 
Lees meer >>

Geothermie
Bij geothermie wordt warm water uit de diepe ondergrond (vanaf ca. 2 km) onttrokken en gebruikt voor verwarming. 
Lees meer >>