Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Veel Nederlandse gemeenten kampen met complexe grondwaterverontreinigingen. Deze leiden onder meer tot stagnatie van stedelijke vernieuwing, bedreiging van drink- en proceswateronttrekkingen en het niet kunnen benutten van grondwater voor bodemenergie. Gebiedsgericht grondwaterbeheer biedt in veel gevallen een oplossing, zowel voor overheden als bedrijven.

Dienstverlening Antea Group
Antea Group adviseert verschillende gemeenten bij de opzet van het gebiedsgericht grondwaterbeheer. Ook ondersteunen we gemeenten bij het inrichten van een gebiedsinformatiesysteem. Dit systeem bevat de kerngegevens die in de uitvoerings- en beheerfase nodig zijn om bijvoorbeeld een goede monitoring mogelijk te maken.

Antea Group heeft in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant het rapport  ‘Organisatie en financiering van gebiedsgericht grondwaterbeheer' opgesteld (zie bijlage). Dit rapport biedt gemeenten suggesties en voorbeelden om tot een succesvolle opzet van gebiedsgericht grondwaterbeheer te komen zonder stagnatie als gevolg van gebrek aan financiering of organisatie.

Zie ook:

 

Downloads: