WION Kabels en Leidingen

Antea Group WION Service

Antea Group ontwikkelde op basis van de consequenties van wet- en regelgeving een passend dienstenpakket; 'Antea Group WION Service' voor totale ontzorging in relatie tot deze wetgeving.

Businesslijnen:

Met ruwweg 2 miljoen kilometer kabels en leidingen in de grond is een goede informatievoorziening noodzakelijk. Graafschades kunnen immers grote gevolgen hebben. De noodzaak tot het verzamelen, actualiseren, verbeteren en beheren van gegevens over de ligging van kabels en leidingen wordt wettelijk ondersteund met de ’WION’ (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten), ook wel de 'Grondroerdersregeling'genoemd en de wetgeving ‘Registratie kabels- en leidingnetwerken bij het Kadaster’.

De netwerkbeheerders krijgen tot juli 2010 de tijd om hun systemen en processen op orde te krijgen. Antea Group ontwikkelde op basis van de consequenties van deze wet- en regelgeving een passend dienstenpakket; 'Antea Group WION Service' voor totale ontzorging in relatie tot deze wetgeving:

 • Advies
  Hoe zit het precies met de nieuwe wet- en regelgeving en welke gevolgen heeft dat voor alle betrokken partijen? Visie en beleid binnen uw organisatie zijn de basis hierin.
  Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn pakt Antea Group de WION stap voor stap aan. Met deze aanpak implementeren wij samen met u de opgelegde maatregel op een planmatige en effectieve manier. Onze adviseurs brengen niet alleen verplichtingen in beeld, maar denken ook mee over de aanpak om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. U kunt gebruikmaken van onze kennis en ervaring op het gebied van beleids- en beheerplannen en de inrichting van een goede informatievoorziening rondom kabels en leidingen. 
 • Inmeten
  Kabel- en leidingbeheerders zijn verplicht om hun revisiegegevens digitaal (in RD-coördinaten) of gevectoriseerd elektronisch beschikbaar te stellen. Dit geldt voor alle kabels en leidingen, zowel in het open veld als op in beheer zijnde eigen terreinen.
  De ligginggegevens moeten actueel, nauwkeurig en volledig zijn. Onze specialisten kunnen zowel nieuwe als bestaande kabels en leidingen inmeten/hermeten.
  De digitale bestanden moeten corresponderen met de feitelijke situatie in de grond. Er is een bepaalde marge, maar liggen kabels of leidingen daarbuiten dan kan de beheerder aansprakelijk worden gesteld voor schades. Twijfelt u over de betrouwbaarheid? Schakel ons dan in voor een Quickscan.  
 • Beheerinspecties
  Onze specialisten kunnen door middel van beheerinspecties zaken als een onveilige ligging of de kwaliteit van As Built-gegevens checken.  
 • Conversietrajecten
  Informatie over kabels en leidingen is in de afgelopen decennia in verschillende systemen opgeslagen. Ook de wijze waarop gegevens zijn geregistreerd, kan nogal variëren. Om straks te kunnen aansluiten bij het elektronisch uitwisselsysteem, moeten beheerders alle gegevens digitaliseren, vectoriseren en gecodeerd aanleveren volgens het “Informatie Model Kabels en Leidingen” (IMKL).
  Moeten uw analoge en/of digitale informatiebronnen geconverteerd worden? Bij deze complexe trajecten kunt u een beroep doen op onze specialisten.  
 • Engineering en revisiemetingen
  Heeft u plannen om uw netwerk uit te breiden en nieuwe kabels en leidingen aan te leggen? Antea Group heeft de expertise in huis om u in deze trajecten als partner te ondersteunen. U kunt onze engineers bijvoorbeeld inschakelen voor werkzaamheden als het vaststellen van een nieuwe tracé, voor overleg met vergunninggevers, design en ontwerp, maar ook voor het vervaardigen van definitieve routekaarten en detailtekeningen die u nodig heeft voor de aanleg van kabels en leidingen. Bij de uitvoering en aanleg verzamelen en controlerenwe d.m.v. landmeting en onze ervaren landmeters de benodigde revisiegegevens met behulp van het meetbestek. Deze gegevens worden vervolgens accuraat verwerkt op de revisietekeningen en in diverse GIS-systemen. Vragen? Neem gerust contact op met onze kabel- en leidingspecialisten.   
 • KLIC Online
  Sinds 1 juli 2010 dient iedere kabel- en leidingbeheerder de ligginggegevens van haar kabels en leidingen geautomatiseerd te kunnen verstrekken en verwerken. Een forse klus die ook binnen uw organisatie om een behoorlijke inspanning vraagt. Met de Antea Group WION Service nemen we u dat werk graag uit handen. De taken en verplichtingen op een rij: Als beheerder van eigen netwerken dient u in het kader van de nieuwe wetgeving:

  • per 1 oktober 2008: 
  • uw netwerkbelangen bij het Kadaster te registreren.

   

  • vanaf 1 juli 2010:
  • uw ligginggegevens van kabels en leidingen elektronisch beschikbaar te stellen; 
  • KLIC-meldingen te beantwoorden binnen 24 uur; 
  • ligginggegevens aan te passen binnen 30 dagen, na een melding van afwijkende ligging; 
  • calamiteitenmeldingen te doen; 
  • periodieke rapportages aan het Kadaster te verzorgen over schades aan netten.

  Geboden oplossing
  Het inrichten van een geautomatiseerd KLIC-proces dat de verschillende beheersystemen kan combineren, is een forse klus waar u zelf verantwoordelijk voor bent. Met de Antea Group WION Service voldoet u aan de eisen van de WION en kan uw organisatie zorgeloos en efficiënt naar de nieuwe wettelijke situatie overgaan, ofwel KLIC-Online ontzorgt.

 • GIS-beheer netwerken
  Een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is een zeer bruikbaar hulpmiddel bij het beheren van kabels- en leidingnetwerken. Kijk voor meer informatie bij het onderdeel GIS op deze website.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan contact op met ons secretariaat, telefoon (0513) 63 46 22 of e-mail secrbeheer-datahvn@anteagroup.com.