Ontgassen in de binnenvaart

Ontgassen in de binnenvaart

Antea Group brengt advies op het gebied van (veilig) ontgassen in de binnenvaart en kan enkele veelbelovende oplossingsrichtingen benoemen die meegegeven kunnen worden aan de beleidsmakers en de politiek.

Tags:

De huidige wet- en regelgeving omtrent ontgassen in de binnenvaart staat op de helling. Een drastische aanscherping van de regels ligt in het verschiet. Dit heeft gevolgen voor Havenbedrijf, bedrijfsleven en binnenvaart.

Antea Group brengt advies op het gebied van (veilig) ontgassen in de binnenvaart. 

De dienstverlening van Antea Group bestaat uit:

  • Locatiestudies
  • Techniekontwikkeling voor dampverwerking en aandrijvingen
  • Wet- en regelgeving
  • Veiligheid voor schip, wal en omwonenden
  • Meten, rapporteren en data-analyse

Seminar '(Veilig) ontgassen in de binnenvaart' >>>
Seminar 'Terugdringen restdampen uit binnevaartschepen' >>>