Ontwerpatelier

Ontwerpatelier

Het ontwerpatelier bestaat uit een gedreven team van landschapsarchitecten en ontwerpers. Samen zetten wij ons in voor ruimtelijke kwaliteit bij visies en plannen op verschillende schaalniveaus in stedelijke en landelijke omgevingen. Ons atelier heeft een landelijke dekking met inzet vanuit een vestiging in Noord (Heerenveen) en Zuid (Oosterhout).

Visie en werkwijze

  • Gebiedskennis zit verweven in onze plannen, vertrekpunt  hierbij is de gelaagdheid van het landschap.
  • Eigenheid en identiteit  van een plek versterken wij door rekening te houden met de cultuurhistorie.
  • Creatief en tijdloos, realistisch en haalbaar zijn kernwoorden voor onze ontwerpen.
  • Samen is onze kracht; samen met bewoners, opdrachtgevers en integraal met andere vakdisciplines.
  • Elke opdracht is maatwerk; elke plek is anders, elk plan uniek!

Productlijnen
Ruimtelijke visies en beleid
Ontwikkelingsvisies, gebiedsvisies, beeldkwaliteitplannen, landschapsontwikkelingsplannen en groenbeleidsplannen. Ruimtelijke ontwerpen - (her)inrichtingsplannen voor parken, pleinen, woonstraten, bedrijventerreinen, begraafplaatsen, sportparken, speelplekken, recreatie en natuur. 

Ruimtelijk onderzoek en advies
Inpassingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, thematische studies, planvisualisaties, workshops en offertes.