owmonit

OWMonit

Altijd inzicht in de meest actuele meetgegevens

Antea Group ontwikkelde met OWMonit© een intelligent systeem voor het online en realtime uitvoeren van metingen en het ontsluiten en visualiseren van data.

Data is de brandstof van de moderne tijd. De wereld wordt steeds dynamischer. Dit zorgt voor groeiende behoefte aan realtime data. Antea Group ontwikkelde met OWMonit© een intelligent systeem voor het online en realtime uitvoeren van metingen en het ontsluiten en visualiseren van data. Van grondwater tot scheurvorming en verzakkingen, van windsnelheid en windrichting tot temperatuur: de toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos.

 

Onze uitgangspunten met OWMonit©
• Data → informatie → kennis
• Niet elke nieuwe soort data betekent meerwaarde
• Samenhang versus correlatie
• Meer data geen alternatief voor voorspelbaarheid

Waarom monitoring?
• Communicatie met belanghebbenden 
• Optimalisatie, kostenbesparing in projecten (risicomanagement)
• Vanuit regel- en Wetgeving voorgeschreven
• Nieuwe inzage in bestaande milieuprocessen
• Maatschappelijk gewenst
 
Brede kennis
Dankzij de brede kennis binnen Antea Group kunnen wij al uw vraagstukken over omgevingsmonitoring, van het verrichten van handmetingen tot en met
het ontwerp en implementatie van complexe monitoringsystemen, ontzorgend aanbieden. Deze brede kennis wordt het best geïllustreerd in onze projecten.

Dienstverlening rondom OWMonit©
• Opstellen van monitoringplannen
• Toepassen van sensortechnologie
• Uitvoeren van realtime (online) monitoring
• Data verzamelen/-beheren (o.a. GISconnect) (datamanagement)
• Ontwikkeling van standaard applicaties voor databeheer

Van onderzoek tot realisatie
Antea Group als realiserend adviesbureau is in staat het gehele traject van onderzoek tot realisatie van milieu- en civieltechnische projecten aan te bieden.
Naast de uitvoering van projecten is Antea Group met OWMonit© ook een specialist in het beheersen en voorkomen van uitvoeringsgerichte risico’s.

OWMonit is een belangrijk component van Antea Group haar Smart Environment dienstverlening.

Downloads: