Hoe werkt OWMonit?

Hoe werkt OWMonit?

OWMonit© is een systeem voor het online uitvoeren van metingen, registratie, beheer en visualisatie van meetdata. Dataloggers zijn uitgerust met een draadloze GSM-zender en brengen met sensoren veranderingen in kaart. De meetgegevens worden automatisch verzonden en opgeslagen in een database.

Via een inlogaccount krijgen klanten toegang tot OWMonit©. Met een PC of een tablet zijn de gegevens te bekijken in een tabel, grafiek of kaart. 

Vooraf kunnen ook grenswaarden worden ingesteld. Wordt een bepaalde grenswaarde over- of onderschreden, dan wordt direct een email of SMS gestuurd. Op deze manier is het mogelijk tijdig maatregelen te nemen op een ontstane situatie. 

OWMonit© wordt momenteel toegepast in milieu- en civieltechnische werkvelden. Gebruikers kunnen hiermee onder meer grondwaterstanden, bodemverontreinigingen, omgevingsgeluid, luchtkwaliteit, meteorologische parameters, trillingen of zettingen realtime volgen. Ook wordt OWMonit© ingezet bij het bepalen van de effectiviteit bij bodemenergiesystemen.