Online monitoren van grondwaterstijghoogten

Monitoring en beheer krijgt een steeds belangrijkere rol

Actieve bewaking van het grondwaterpeil is nodig om alert te kunnen reageren. Grondwatermonitoring en grondwaterbeheer bij het uitvoeren van onder meer bodemsaneringen en bronbemalingen krijgt een steeds belangrijkere rol.

Dit komt meer en meer terug in vergunningseisen van bevoegde overheidsinstanties. Realtime inzicht in de actuele grondwaterstanden en stromingsrichtingen is hierbij vereist om ongewenste situaties en schade te voorkomen. Ook bij het gebiedsgerichte grondwaterbeheer kan direct ingrijpen bij een te laag of te hoog waterpeil noodzakelijk zijn.

Antea Group geeft met OWMonit© invulling aan deze toenemende vraag vanuit de markt, waarbij dit systeem wereldwijd toepasbaar is gemaakt.

  

datalogger_grondwater