PFAS: Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen

PFAS: Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen

Zo houd je GRIP op PFAS

Hardnekkig, nauwelijks afbreekbaar en ontzettend giftig. We treffen steeds vaker Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen (PFAS) aan in bodem, grond- en oppervlaktewater. Voor grond-, weg- en waterbouwprojecten is dit nooit zonder gevolgen. Antea Group helpt opdrachtgevers én bevoegd gezag om een oplossing te vinden voor PFAS-vraagstukken.

Wat is PFAS?

De PFAS-groep bestaat uit gefluoreerde verbindingen. Dit zijn stoffen die sinds de jaren vijftig worden toegepast bij het water- en vuilafstotend maken van coatings, lakken en  textiel. PFAS zijn in staat om door de lucht grote afstanden af te leggen: hierdoor kunnen ze ver van de bron voor verontreinigingen zorgen. Ook worden PFAS via rioolwaterzuivering op het oppervlaktewater geloosd. PFAS breken van nature niet af en zijn schadelijk voor mens en milieu: PFAS worden daarom als Zeer Zorgwekkende Stof beschouwd.

Waarom is PFAS een probleem?

De ontdekking van PFAS heeft vaak grote gevolgen voor gww-projecten. Omdat er voor PFAS  (nog) geen landelijke normen vastgesteld zijn, kun je PFAS-houdende grond niet zomaar op een andere plek hergebruiken. Ook reiniging is (nog) niet mogelijk, waardoor grond niet kan worden afgevoerd of gesaneerd. Alleen al hierdoor dreigen honderden gww-projecten in een impasse te raken.

Ik ben opdrachtgever: hoe voorkom ik projectstagnatie door PFAS?

PFAS vormen op elke locatie een potentieel risico. Voor initiatiefnemers is het aan te raden om vooraf onderzoek te doen naar PFAS. Antea Group heeft dan de kennis in huis heeft om via bodemonderzoek uitsluitsel te geven en risico’s af te dekken. Wordt PFAS tijdens de realisatie aangetoond? Schakel ons dan in om maatwerkafspraken te maken met bevoegd gezag en zo vertraging en meerkosten tot een minimum te beperken. 

Wat kan ik als bevoegd gezag doen?

Veel gemeenten, provincie of milieudiensten hebben (nog) geen beleidsregels rondom PFAS. Juist door het ontbreken hiervan stagneren projecten en ontwikkelingen. Inmiddels zijn er wel generieke onder- en bovengrenzen aangereikt door het RIVM. Dit maakt toetsing mogelijk. Vanuit dit vertrekpunt helpen we bevoegde gezagen om lokaal beleid op te zetten rondom PFAS. Ook kun je ons inschakelen om lokale PFAS achtergrondconcentraties in kaart te brengen en verwachtings- en achtergrondwaardekaarten op te stellen.

PFAS? Schakel Antea Group in voor:

  • Opstellen van PFAS verwachtingswaardekaarten
  • Maatwerkafspraken met bevoegde gezagen
  • We adviseren opdrachtgevers en bevoegd gezag over PFAS
  • Onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in grond, grondwater, oppervlaktewater en waterbodems.
  • Opstellen van beleid voor hergebruik van PFAS-houdend materiaal

Expert bodem, grondwater en waterbodem

Je vindt in Antea Group een expert op het gebied van bodem, grondwater en waterbodem. Van onderzoek tot sanering: we opereren vanuit het perspectief van initiatiefnemers én overheden. Dit betekent dat we van beide kanten de belangen kennen en weten hoe we deze kunnen verbinden. Omdat we vanuit diverse vestigingen in Nederland werken, beschikken we over diepgaande lokale bodemkennis. Daarnaast volgen we op internationaal niveau de ontwikkeling van het PFAS-vraagstuk op de voet. Dit zie je terug in onze adviezen.  

PFAS advies nodig?