snelfietspad fietspad bereikbaarheid

Snelfietsroutes

Nederland is hét fietsland. Vanuit de hele wereld komt men naar ons land om te zien hoe wij met de fietser omgaan. Onze fietsinfrastructuur is van hoge kwaliteit en ons fietsnetwerk is fijnmazig. Bij deze ontwikkelingen staat Antea Group vooraan, onze kennis en ervaring op het gebied van fietsinfrastructuur is groot.

De afgelopen jaren hebben wij de haalbaarheid van zeer veel (snel)fietsroutes onderzocht. In onderstaande kaart is te zien dat wij binnen Noord-Brabant aan de meeste snelfietsroutes hebben gewerkt. Ook aan veel (snel)fietsroutes buiten Noord-Brabant hebben wij gewerkt.

Onze werkzaamheden beslaan het volledige proces van verkenning tot tracéhaalbaarheidsstudies tot (begeleiding van) realisatie van fietspaden. Een greep uit onze recente ervaring:

  • Tracéhaalbaarheidsstudies en verkenningen van snelfietsroutes Tilburg – Waalwijk, Waalwijk – ‘s-Hertogenbosch, ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven, Eindhoven – Helmond en Eindhoven – Veldhoven, Fietsroute Plus Groningen - Haren
  • Variantenstudies (snel)fietsroutes: Amsterdam – Volendam, Weert – Hamond (België), Zevenberg – Moerdijk, Roosendaal – Bergen op Zoom, ‘s-Hertogenbosch – Zaltbommel
  • Tracéhaalbaarheidsstudie recreatieve fietsroute Wierdijk
  • Monitoring snelfietsroute F1 en F370

We koppelen onze kennis en ervaring aan een heldere blik op uw vraagstuk. Middels interactieve sessies, waarbij experts vanuit de volledige breedte van het bedrijf aangehaakt kunnen worden, zijn wij steeds weer in staat geweest tot een gezamenlijk en gedragen voorkeursvariant te komen. De verkeerskundige inhoud is daarbij belangrijk, maar ook de procesbegeleiding, kennis over wet- en regelgeving, risico management, ontwerp en kostenraming zijn hierin essentieel. We werken vanuit integrale teams waarbij we de juiste focus en juiste ervaring voor uw project inzetten.

Op de volgende locaties hebben wij fietsonderzoek uitgevoerd:

Fietsprojecten fietsstimulering fietsonderzoek