De vele facetten van het Omgevingsplan

De vele facetten van het Omgevingsplan

Nieuwe kijk op planologie, m.e.r. en onderzoeken

Antea Group loopt voorop bij de implementatie van de Omgevingswet. Hoewel deze wet in 2022 pas van kracht wordt, zijn vele partijen zich al aan het oriënteren, organiseren of experimenteren. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is het omgevingsplan waarin veel meer mogelijk is dan in de huidige praktijk. Antea Group helpt diverse partijen actief met diverse aspecten hiervan.

Centrale onderdelen van de Omgevingswet zijn: flexibeler, simpeler en integraler. Dit is ook hard nodig. Huidige bestemmingsplannen moeten voor complexe opgaven die in de nabije toekomst gerealiseerd worden en aan een breed scala aan onderzoek en verplichtingen voldoen. Dit sluit niet goed aan bij organische en flexibele gebiedsontwikkeling. Immers de toekomst is moeilijk te voorspellen, maar toch is dit verplicht. Vaak tot achter de komma nauwkeurig aan toe.

In een omgevingsplan mogen onderzoekslasten eenvoudiger opgepakt worden en deels doorgeschoven worden. Denk hierbij aan een exploitatieplan, gedetailleerde geluidsberekeningen of uitputtend ecologisch onderzoek. Natuurlijk blijft onderzoek verplicht, maar het gaat erom of een plan niet ‘evident onuitvoerbaar is’. Hierdoor is het mogelijk om straks onderzoek uit te voeren om te bepalen of er geen grote knel- of aandachtspunten zijn in plaats van uitputtend onderzoek. Ook de bijbehorende procedure voor de milieueffectrapportage kan hierdoor slimmer en eenvoudiger opgepakt worden. Bijvoorbeeld door het gebruik van omgevingswaarden. Ook kunnen verordeningen direct opgenomen worden en geldt een termijn van 20 jaar.

Op dit moment is Antea Group bezig bij veel gemeenten en andere partijen om deze te ondersteunen in de planvorming met omgevingsplannen (experimentgemeenten voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte). Zo zijn wij nauw betrokken bij onder andere: de Binckhorst (Den Haag), Brainport Park (Eindhoven), Haven-Stad (Amsterdam), Hembrugterrein (Zaanstad), Breda, Almere (Floriade & Weerwater) en De Lange Weeren (Volendam). Daarnaast helpen wij vanuit het Ministerie diverse gemeenten met hun omgevingsplannen.

Schrijf je in en blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.