Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Antea Group maakt de omgevingsvisie overzichtelijk en interactief. Van én met de hele gemeente.

De omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet. Het omschrijft het beleid in hoofdlijnen voor de komende jaren op het gebied van de fysieke leefomgeving. Thema’s als duurzaamheid en gezondheid spelen een belangrijke rol. De vormgeving bepaalt u zelf. Bent u al begonnen of begint u binnenkort met het opstellen van een omgevingsvisie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Antea Group helpt u graag bij het omschrijven van de waarden in uw gemeente, de thema’s die spelen en het bepalen van uw ambities.

Intgrale omgevingsvisie

In de omgevingsvisie komt veel samen en is veel mogelijk. We stellen de visie integraal op; zowel met de verschillende beleidsvelden als met externe partijen. Met u stippelen we het proces uit van (burger)participatie. We betrekken burgers, ondernemers, instanties, de ambtelijke organisatie en politiek bij het formuleren van de waarden, thema’s en ambities voor uw visie. Deze informatie (kaders) geven we vervolgens overzichtelijk weer op een laagdrempelige website, die gebiedsgericht en interactief raadpleegbaar is. Past een nieuw initiatief binnen die kaders, dan kan een initiatiefnemer rekenen op een positieve houding van de gemeente. Zo geven wij invulling aan uitnodigingsplanologie en de nieuwe rol, die de overheid in de Omgevingswet speelt bij het tot stand komen van projecten.

MER

Tijdens het proces monitoren we de effecten van de ambities en doelstellingen, door bijvoorbeeld op een andere manier gebruik te maken van een m.e.r.. Dit instrument kan helpen om uw ambities en doelstellingen in de visie scherper te formuleren. De resultaten uit dit proces vormen vervolgens de basis voor het beleid in de programma’s voor een bepaald thema of gebied.

U staat op de vooravond om uw duurzaamheidsdoelstellingen concreet te maken. Samen met u verwoorden wij deze doelstelling en geven het een plek in de omgevingsvisie en/of MER. Onze energietransitietool helpt u bij deze keuze.

Met deze processtappen en tools maken we van de omvangrijke mogelijkheden voor de Omgevingsvisie een overzichtelijk geheel! 

Schrijf je in en blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.