Strategische planvorming

Strategische planvorming

Maatwerk op weg naar besluitvorming

Een niet te onderschatten fase in alle ruimtelijke opgaven is de startfase: van de eerste ideeën naar het voorkeursbesluit. Juist in deze fase van de planvorming worden veel cruciale keuzes gemaakt. Wat is precies de aanleiding, wat zijn de projectdoelstellingen en welke mogelijkheden (alternatieven) zijn er om het doel te bereiken. Als deze aspecten niet in de startfase goed afgehecht zijn, kan dit tot in de realisatie aan toe tot vertraging en onduidelijkheden leiden.

Ruimtelijke opgaven zijn er in alle soorten en maten. Het is daarom ook veelal maatwerk om de juiste strategie voor de planvorming te kiezen en vorm te geven. Voor grote infrastructurele projecten heeft het Ministerie van I&M daarom de startfase onderverdeeld in een zogenaamd MIRT-Onderzoek en MIRT-Verkenning. Waar het in de eerste fase gaat over de probleemanalyse en nut- en noodzaak staat in de twee fase vaak het onderzoek naar het beste alternatief (Voorkeursalternatief) centraal. In veel gevallen wordt dit door middel van een milieueffectrapportage begeleid.

Echter, ook bij gebiedsontwikkelingen of andersoortige projecten is een juiste strategie, inclusief bijbehorende begeleiding en vastlegging, cruciaal. Daarbij hoort natuurlijk het goed begeleiden en voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming. Bij strategische gebiedsontwikkelingen met complexe milieusituaties ondersteunen wij dit met een dynamische leefomgevingsfoto.

Antea Group heeft de strategische planvorming voor veel projecten met een totaal verschillende aard verzorgd. Wij zijn het bureau dat inhoud met proces combineert en niet andersom. Het gaat in deze fase echter wel om inhoud op het juiste detailniveau en vooral het op een juiste wijze begrijpelijk kunnen overbrengen in het belang van het te volgen proces. Enkele projecten waarbij wij deze combinatie in een complexe maatschappelijke en bestuurlijke omgeving de afgelopen drie jaar succesvol hebben toegepast zijn: Rotterdamsebaan (Den Haag), MIRT-Verkenning N65, Windenergie provincie Noord-Holland, PlanMER Limburg en Brainport Park Eindhoven.