leefomgevingsfoto onderzoek gezondheid veiligheid gebiedsinformatie

Leefomgevingsfoto

Alle gebiedsinformatie in één oogopslag beschikbaar

Integraal werken aan strategische ruimtelijke ontwikkelingen vraagt om een slim hulpmiddel dat sectoren verbindt en de ontwikkeling begeleidt. De leefomgevingsfoto is dit hulpmiddel, waarin alle beschikbare informatie op toegankelijke wijze wordt getoond.

Naast het in kaart brengen van de informatie, zijn ook direct randvoorwaarden en spelregels gekoppeld aan locaties. Hiermee is het een zeer waardevol planvormingsinstrument en communicatiemiddel dat tevens kan worden ingezet voor monitoring en vele andere slimme toepassingen. Bovendien sorteer je met de leefomgevingsfoto alvast voor op het digitale stelsel van de Omgevingswet

Dynamische tool voor strategische gebiedsontwikkelingen

In een Leefomgevingsfoto wordt een integraal beeld van de werkelijkheid getoond, door op een slimme en begrijpelijke manier informatie over alle relevante thema’s van de fysieke leefomgeving weer te geven. Het is daarmee een onmisbaar middel bij het werken in de geest van de Omgevingswet. Antea Group past deze dynamische tool toe bij strategische gebiedsontwikkelingen met complexe milieusituaties en integrale ambities.

Levendige rapportage

De verschillende ruimtelijke thema’s worden in één systeem opgenomen, zodat de Leefomgevingsfoto ook voor communicatie met stakeholders en transparante besluitvorming een uitstekend middel is. De data van de leefomgevingsfoto kan bijvoorbeeld gebruikt worden om digitale rapportages op te stellen, zoals een MER of een monitoringsrapportage.  In plaats van een pdf met statische afbeeldingen en kaarten, ontstaat hiermee een levendige rapportage met interactieve kaarten, filmpjes en animaties, die het verhaal van het project of het gebied vertellen.

Project: Leefomgevingsfoto Haven-Stad

Voor de transformatie van Haven-Stad (Amsterdam), de grootste transformatieopgave van Europa, vormt de leefomgevingsfoto dé informatiebron voor het MER, het gebiedsgerichte beleid, het ontwikkelkader en het monitoringsprogramma voor de komende 30 jaar.