R-LINK onderzoeksprogramma Smart Urban Regions of the Future

R-LINK onderzoeksprogramma Smart Urban Regions of the Future

In een consortium met universiteiten, hogescholen, gemeenten en marktpartijen gaat Antea Group de komende vijf jaar bijdragen aan een onderzoek naar de rol van CLIUDs (Community-linked incremental urban developments). In de gebouwde omgeving zie je steeds meer kleinschalige initiatieven zoals zelfbouwkavels, stadsstranden en lokale energiecoöperaties.

Deze organische gebiedsontwikkeling wordt gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. Maar hoe zorg je dat bij dergelijke zelforganisaties ook maatschappelijke belangen, zoals bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid, gewaarborgd worden? Hoe weeg je af wat een goed initiatief is en wat niet? Het onderzoek, afgekort R-LINK*, richt zich op het ontwikkelen van kennis over de rol die CLIUDs kunnen spelen om bij te dragen aan de aanpak van grote stedelijke opgaven van nu en in de toekomst. 

Waarom Antea Group?

Als ingenieurs- en adviesbureau zijn wij betrokken bij talloze gebiedsontwikkelingsprojecten op alle schaalniveaus. Door R-LINK kunnen we deze schaalniveaus aan elkaar knopen en onze dienstverlening verbeteren. Hoe vergroten we de waarde van CLIUDs? En wat is de rol van een partij als Antea Group daarin?
 
Naast het verbeteren van onze dienstverlening ervaren we dat partnerships onmisbaar zijn voor innovatie en kwaliteit. R-Link biedt ons de mogelijkheid samen te werken met het MKB en natuurlijk met onze klanten, maar we waarderen ook onze connecties met de wetenschap. De nieuwe inzichten die we met onze partners verkrijgen willen we dan ook zo snel mogelijk toepassen in de praktijk. 

De rol van Antea Group

De komende vijf jaar levert Antea Group een actieve bijdrage aan de caserapporten van de 14 te onderzoeken casussen, waarvan we er zelf ook een aantal inbrengen. En we ondersteunen een PhD-onderzoeker die zich gaat richten op contracten tussen ontwikkelaar, overheid en omgeving. 

Het R-Link consortium bestaat uit kennisinstellingen (Wageningen UR, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, AMS Amsterdam) en maatschappelijke partners (Gemeente Amsterdam, Gemeente Groningen, Marineterrein Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Antea Group, Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling D&D, Metabolic, De Boeletuin, Pakhuis de Zwijger, Tertium)

*Redressing Long-Term societal challenges through space for incremental urban development, small-scale and bottom-up Initiatives to produce New Knowledge for vital and inclusive urban regions.