De Q-methode

De Q-methode

Innovatie

Het aansturen van complexe projecten betekent heel veel communiceren. Adviseurs bij Antea Group hebben daar veel ervaring mee. Maar soms is het lastig om de belangen van alle stakeholders goed te interpreteren. De betekenis die verschillende stakeholders geven aan dezelfde woorden kan sterk uiteenlopen. Dit leidt vaak tot frustratie en frictie. De Q-methode kan op dit vlak een goede aanvulling zijn en de basis vormen voor een sterkere stakeholderanalyse.

Wat is de Q-methode?

De Q-methode is ontwikkeld in de psychologie en heeft als doel om de percepties van mensen in kaart te brengen.
De eerste stap van de Q-methode is om te verkennen welke zienswijzen er zijn over een bepaald onderwerp. Tijdschriften, lokale kranten, online fora, beleidsdocumenten en onderzoeken worden gebruikt om stellingen te formuleren die deze zienswijzen weergeven.

De tweede stap is om ervoor te zorgen dat de stellingen goed geformuleerd zijn en niet dubbelzinnig te interpreteren zijn.  

Tijdens de derde stap wordt stakeholders gevraagd om de stellingen te sorteren. Ze moeten de stellingen sorteren in een normale distributie van ‘zeer mee eens’ tot ‘zeer mee oneens’, waarbij er maar een beperkt aantal plekken is voor ‘zeer mee oneens/eens’, zodat de respondent keuzes moet maken. Er ontstaan zo een gedetailleerd beeld van welke afwegingen stakeholders maken over een bepaald onderwerp.

De laatste stap is een statistische analyse van de sorteringen. Hierdoor kan er gekeken worden of er verbanden zitten in de sorteringen van verschillende stakeholders. Zo kunnen er al snel potentiële overeenkomsten en verschillen gesignaleerd worden. Dit kan gebruikt worden om de communicatie binnen een project te stroomlijnen en al vroeg potentiele conflicten te signaleren. 

Onderzoek naar Q-methode

Samen met de Universiteit van Amsterdam zijn wij nu de Q-methode aan het testen onder adviseurs van Antea Group. Als de resultaten bevallen, kunnen we aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe stakeholdersanalysetool voor onze adviseurs!