VALORISATIE

Valorisatie is het proces waarbij wetenschappelijke kennis wordt ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken. Naast onderwijs en onderzoek is het de derde kerntaak van universiteiten. Dat wetenschappelijk onderzoek wordt ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken lijkt logisch, maar om dit op een doeltreffende manier te organiseren is een uitdaging. Wetenschappelijke onderzoek kan namelijk baanbrekend of vernieuwend zijn, maar ook abstract en complex. Het op een juiste manier vertalen van de wetenschappelijke kennis naar maatschappelijk nut is daarom vaak een zoektocht.

Het is daarbij belangrijk dat er niet alleen gekeken wordt naar hoe de wetenschappelijke kennis zo vertaald kan worden dat de maatschappelijke partners er wat aan hebben. In de vertaalslag moet de wetenschappelijke kennis niet op zo’n manier verdund worden dat het haar waarde verliest. 

Antea Group werkt samen met o.a. de UvA in het onderzoeksconsortium R-LINK. Het onderzoeksconsortium onderzoekt gebiedsontwikkeling waarbij marktpartijen, overheden en burgers op een vernieuwende manier samenwerken. Binnen R-LINK zetten de wetenschappers en de Antea-adviseurs in op valorisatie. Het totale onderzoekstraject duurt 5 jaar. Dat betekent dat de meest interessante resultaten pas over drie, vier jaar bekend zullen worden. Maar tot die tijd hebben de wetenschappers van R-LINK en Antea elkaar nog veel te leren. Welke trends zijn er waarneembaar in de wetenschap? Welke problemen zijn urgent in de praktijk? Welke ervaringen van adviseurs en wetenschappers zijn het nu al waard om uit te wisselen? Om deze uitwisseling op gang te brengen organiseert R-LINK elke twee maanden een R-LINK Café in Almere. Tijdens het Café bediscussiëren wij actuele onderwerpen vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap. Hier kunnen spin-offs uit ontstaan maar dat hoeft niet. Het doel van de cafés is om een manier te vinden die de wetenschappelijke resultaten van R-LINK op een juiste manier vertaald naar nuttige kennis voor Antea. 

Naast de R-LINK cafés komen alle maatschappelijke partners van R-LINK ook elke twee maanden bij elkaar tijdens workshops. De workshops hebben thema’s zoals ‘groene initiatieven in de stad’ of ‘onderhandelen en operationaliseren’. De discussies zijn breder dan de R-LINK cafés, maar het doel is hetzelfde. Het is een uitwisseling van perspectieven en inzichten vanuit veel verschillende invalshoeken. 

Over vijf jaar hopen de onderzoekers van R-LINK en Antea samen een nieuw model te hebben ontwikkeld voor interactieve gebiedsontwikkeling. Tot dit tijd zullen wij nog veel van elkaar gaan leren. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van R-LINK? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief van R-LINK. Als je een keer een R-LINK café wilt bijwonen, mail dan naar: jesse.stammers@anteagroup.com