Realisatie

Realisatie - Werkveld

Het uitvoeren van plannen en projecten is een vak apart. Dit vereist veelzijdige technische expertise én kennis van project- en risicomanagement. De ervaren specialisten van Realisatie beheersen het volledige proces en realiseren projecten vanaf initiatief tot en met de uitvoering. Daarbij gaan we graag resultaatverplichtingen aan.

Brede dienstverlening

Antea Group Realisatie is gericht op de (her)ontwikkeling van woon- en werkgebieden, de aanleg van parken en groenvoorzieningen, de aanleg van boorlocaties, ondergrondse infra en rioleringswerken, assetmanagement van de buitenruimte, natuur- en waterbouw, bodembescherming, bodemsanering en in situ-saneringen. Projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders zorgen voor planmatige begeleiding van projecten, vaklieden zorgen voor daadwerkelijke uitvoering.

Minimale risico’s, maximaal resultaat

We nemen contracten aan op basis van Design & Construct. Hiermee gaan we resultaatverplichtingen aan wat betreft kwaliteit, tijd en budget. U krijgt maximale zekerheid dat uw plannen binnen tijd en budget worden uitgevoerd.

Specialistische kennis

Bij elk project krijgt u te maken met wet- en regelgeving, financiering en een omgeving met diverse belanghebbenden. Onze specialisten koppelen kennis van de uitvoering aan die van financiën, proces en ontwerp. Zo kunnen we uw projecten vanaf het eerste initiatief tot en met de uitvoering organiseren. Een totaaloplossing dus, die zorgt voor efficiënte samenwerking en één aanspreekpunt.

Landelijk georiënteerd, sterk in de regio

Realisatie is werkzaam in heel Nederland en België. Wij kennen uw omgeving, weten wat er speelt en leveren maatwerk. Daarnaast investeren we in duurzame klantrelaties. We staan continu in verbinding met opdrachtgevers en zijn een solide, betrokken samenwerkingspartner. Koploper in aanpak bodemverontreiniging We hebben veel ervaring op het gebied van bodemverontreiniging en ontzorgen u bij het (her)ontwikkelen van verontreinigde locaties. Van onderzoek naar bodemkwaliteit, de uitvoering van een sanering tot de bouw van tankstations en milieustraten. Voor in-situ saneringen werken we samen met HMVT. Zij realiseert ook vernieuwende milieutechnische oplossingen op maat voor bodem- en grondwatersanering en zuivering van water- en luchtstromen. Lees meer over Bodembescherming, Bodemsanering en In-situ sanering.