Aanleg ondergrondse infra en rioleringswerken

Aanleg ondergrondse infra en rioleringswerken

De afkoppeling van hemelwater, het creëren van waterbergingen of de aansluiting van het buitengebied op het riool; werkzaamheden aan het rioolstelsel vereisen een multidisciplinaire aanpak. Bij Antea Group vindt u alle benodigde expertise onder één dak.

Van ontwerp en dimensionering tot vergunningaanvraag, feitelijke aanleg en beheerplan. We combineren dit met specialistische kennis en producten op het gebied van afvalwaterbehandeling en opslagsystemen.

Bergbezinkvoorziening Zeddam
Voor de gemeente Montferland realiseerde Antea Group een nieuwe bergbezinkvoorziening aan de Terborgseweg in Zeddam.

Vernieuwing riolering Tuk
Het rioolstelsel in de Oldemarktseweg in het Overijsselse dorpje Tuk was verouderd en te klein. Dit veroorzaakte geregeld wateroverlast. Voor de gemeente Steenwijkerland de aanleiding om het riool grondig te renoveren, een waterberging en een pompput aan te leggen en zestig huisaansluitingen te vervangen.