(Her)Ontwikkeling woon- en werkgebieden

(Her)Ontwikkeling woon- en werkgebieden

Het (her)ontwikkelen van woon- en werkgebieden vraagt specifieke kennis en expertise. Van ontwerp, projectvoorbereiding en inrichtingsplan tot contractering, feitelijke uitvoering en beheerplan; wij ontzorgen u in het volledige proces.

Onze Realisatiespecialisten koppelen kennis van de uitvoering aan die van financiën, wet- en regelgeving, proces en ontwerp. Het resultaat? Een plan dat van a tot z klopt en realiseerbaar is. Ook bieden we een totaalpakket voor het bouw- en woonrijp maken van woonwijken, bedrijventerreinen en recreatiegebieden. We gaan een resultaatverplichting aan en werken op basis van Design en Construct. We ondersteunen u van schetsontwerp tot en met de (her)ontwikkeling en zorgen dat uw plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Renovatie historische verdedigingswerken
Na een bouwkundig onderzoek bleek dat het Muizenfort (1874), De Kazerne (1876) en de Echomuur in Muiden toe waren aan een ingrijpende restauratie. Antea Group Realisatie had een belangrijke rol in het voorbereidingstraject, de aanbesteding en de realisatie van de renovatie.

Landelijke aanleg parkeervoorzieningen voor NS Vastgoed en Q-park
Antea Group is in negen provincies betrokken bij de aanleg en opwaardering van parkeervoorzieningen voor NS Vastgoed. Een project dat vraagt om een flexibele en lokaal gerichte aanpak.

Landelijke aanleg fietsenstallingen ProRail
De parkeerfaciliteiten rondom het NS-station Duiven zijn in 2011 opgewaardeerd. Antea Group was betrokken bij de bouw van een nieuwe fietsenstalling, de vergroting van het parkeerterrein en de aanleg van een 'Bikedispencer'.

Snelfietspad Zaanstad
Op basis van een prestatiecontract ontwierpen en realiseerden we een snelfietspad tussen het NS-station en het Hempont. Onze opdrachtgever had zelf geen capaciteit en tijd voor de uitwerking en aanbesteding van dit werk. Antea Group nam de verplichting op zich en zorgde ervoor dat dit project inclusief de benodigde vergunningen binnen tijd (subsidies) werd gerealiseerd.