Milieurealisatie

Milieurealisatie

Milieurealisatie is gespecialiseerd in diverse milieuwerken waaronder bodembeschermende voorzieningen en bodemsaneringen. Bodembeschermende voorzieningen zijn constructies die verhinderen dat milieubelastende stoffen in de bodem kunnen raken.

Voorbeelden hiervan zijn vloeistofdichte- of vloeistofkerende vloeren, opvangbassins, afsluitende folielagen. Antea Group is als geen ander bedrijf in staat om alle facetten van bodembescherming in eigen beheer aan te bieden. Vanaf de initiatieffase tot en met de realisatiefase en indien gewenst ook onderhoud en beheer.

Bodemsanering

Daarnaast is Milieurealisatie gespecialiseerd in het uitvoeren van Bodemsanering volgens BRL SIKB 7000. Bij bodemsanering kunnen de werkzaamheden bestaan uit het vaststellen van de bodemverontreinigingen, het opstellen van werk- en bodemsaneringsplannen, het uitvoeren van bodemsaneringen, het verzorgen van vergunningen en indien gewenst de milieukundige begeleiding bij bodemsanering.

Gemeenten en industrie

Antea Group kan je als totaalaanbieder volledig ontzorgen, maar natuurlijk kunnen we ook bij één of meerdere onderdelen als bodemsanering, bodembescherming of tanksanering de helpende hand bieden. Wij beschikken over bijna alle certificaten die nodig zijn om jouw probleem op te lossen. Wij werken onder meer voor gemeenten, samenwerkingsverbanden, afvalverwijderings- en verwerkingsbedrijven en de industrie zoals Shell, BP, NAM, Akzo, DSM en Esso.

Zo bieden wij:

  • Aanleg van vloeistofdichte en vloeistofkerende vloeren en bedrijfsriolering (onder certificaat)
  • Controle en herstel van vloeistofdichte vloeren en bedrijfsriolering
  • Bodemsaneringen
  • Bouw van PGS-loodsen en (brand)veiligheidsvoorzieningen