Keersluis met gemaal Pekel Aa

Natuur en waterbouw

De druk op onze ecosystemen, delta’s en natuur neemt toe. Onder meer vanwege stijging van de zeespiegel, toename van rivierafvoer en veranderende milieuwetgeving. Het verbeteren en vernieuwen van natuur en waterbouw is dan ook cruciaal. Antea Group realiseert beschoeiingen, kadeconstructies en kunstwerken, ook zijn we gespecialiseerd in de aanleg van milieuvriendelijke oevers, vispassages en complete jachthavens.

Bij waterbouwkundige constructies zijn ontwerp en uitvoering altijd met elkaar verbonden. Wat zijn de mogelijkheden van bouwen op en rond het water? Welke wet- en regelgeving is van toepassing? Hoe minimaliseer je hinder tijdens de werkzaamheden? Met Antea Group beschik je binnen elk facet van het project over de juiste mensen en expertise. 

Ontwikkeling nieuwe generatie vispassages

Antea Group investeerde de afgelopen jaren in de ontwikkeling van een nieuwe generatie vispassages. Het resultaat: de Antea Group Vissluis. Een breed toepasbare vispassage voor alle visfamilies, ongeacht grootte en zwemcapaciteit. De passage is inmiddels onder meer toegepast in het project Waterberging Westermaat bij Hengelo.