Risicoanalyse planschadeadvies planschadeadviezen planschaderecht

Risicoanalyse planschade

Planschadeadvies

Op zoek naar een partner met kennis en ervaring in planschadeadvies? Met een team van ruim tien juristen en taxateurs zijn wij werkzaam door heel Nederland voor overheden, ontwikkelaars en particulieren. Zowel het uitvoeren van planschadebeoordelingen als het opstellen van planschade risicoanalyses behoort tot onze werkzaamheden.

Planschadebeoordelingen en planschade risicoanalyse

Voor rechtbanken en de Raad van State heeft Antea Group de status van onafhankelijk adviseur en (planschade)deskundig. Behalve over planschadekennis beschikken wij ook over een breed scala aan specialisten die bij een planschadeadvies betrokken kunnen worden. Onder meer op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, geur en milieuzonering. Indien gewenst zijn wij ook in staat om de gevolgen van een ontwikkeling met geavanceerde digitale visualisaties in 2D of 3D in beeld te brengen.

Planschadebeoordelingen

Door een wijziging van het planologische regime kan de waarde van een onroerende zaak verminderen of kan inkomensderving ontstaan. Wanneer conform artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening een aanvraag om tegemoetkoming in planschade wordt ingediend, treedt Antea Group als onafhankelijke deskundige op. Binnen de adviesgroep Vastgoed & Recht houden ruim tien juristen en taxateurs zich bezig met advisering op het gebied van planschade.

Wat is planschadeadvies

Antea Group onderscheidt zich als planschadeadviseur door:

  • Begrijpelijke en to the point adviezen
  • Snel te schakelen en een flexibele opstelling
  • Servicegerichtheid en een laagdrempelige benadering voor alle betrokken partijen
  • Werken volgens scherpe en vaste tarieven
  • Inzet van lokaal bekende adviseurs door onze landelijke dekking
  • Een vaste contactpersoon aan te bieden
  • Proactieve en heldere communicatie
  • Het delen van juridische ontwikkelingen

Wij zijn graag jouw partner voor sterk juridisch advies.

Resultaten risicoanalyse

Door een wijziging van het planologische regime kan de waarde van een onroerende zaak verminderen of kan inkomensderving ontstaan. Om inzicht te krijgen in mogelijke planschade biedt een planschade risicoanalyse uitkomst.

Met de resultaten van de risicoanalyse worden de financiële gevolgen van de planologische ontwikkeling in beeld gebracht. Zo kan het plan tijdig worden bijgesteld of kunnen maatregelen worden overwogen ter beperking van de planschade. Bovendien kan de uitkomst van belang zijn voor de exploitatiebegroting van het plan.

Taxatietechnische expertise

De adviesgroep Vastgoed & Recht van Antea Group beschikt over jarenlange ervaring met het inventariseren van planschaderisico's voor uiteenlopende projecten in heel Nederland. Naast de inzet van juridisch specialisten wordt tevens de benodigde taxatietechnische expertise geleverd.

Antea Group brengt de planologische gevolgen van de ontwikkeling in beeld en denkt actief met je mee over de mogelijkheden die de eventuele planschade kunnen beperken, zodat jouw plan geen grote financiële gevolgen heeft.

 

Downloads: