Risicogestuurd werken

Risicogestuurd werken

Grip op uw projecten, een grotere weerbaarheid van uw organisatie en kansen benutten

De roep om maatschappelijke verantwoording en transparantie neemt toe; eenvoudige projecten die steeds grotere belangen kennen; opdrachtgevers die meer verantwoordelijkheden bij marktpartijen leggen. Het belang van risicogestuurd werken groeit.

Zowel vanuit het perspectief van opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het is dus niet voor niets dat risicogestuurd werken een steeds volwassener onderdeel wordt binnen organisaties en projecten. 

Antea Group is uw partner in risicogestuurd werken. Wij kunnen in de volle breedte helpen bij het ontwikkelen en implementeren hiervan. Toegespitst op uw (project)organisatie. Maar we zijn ook de partij, die samen met u in de projecten het risicogestuurd werken uitvoert ten behoeve van een goed en beheerst projectresultaat.

Iedere (project)organisatie wil risico’s zoveel mogelijk beheersen en kansen benutten. Daarin is het opvallend dat vaak de nadruk wordt gelegd op het analyseren van projectrisico’s, maar niet op het daadwerkelijk beheersen van die risico's. Dit vraagt om een doordachte, consistente en systematische aanpak. Lukt dit niet, dan gaat er vaak tijd verloren aan het ad hoc oplossen van problemen. Risicogestuurd werken zorgt er voor dat kansen en bedreigingen vroegtijdig worden gesignaleerd en besproken. Met als resultaat een betere beheersing van het project; lagere faalkosten en meer ruimte om vooruit te kijken.

De verwachtingen van opdrachtgevers en de ambities van opdrachtnemers reiken steeds verder. Projecten vragen een nieuwe vorm van risicomanagement die verder gaat dan alleen het inventariseren van risico’s en maatregelen. Het vraagt om een aanpak waarmee u zich kunt onderscheiden in een competitieve markt. Risicogestuurd werken geeft u meer grip op projecten, vergroot de weerbaarheid van uw organisatie en helpt bij het herkennen én benutten van kansen in het project. 

Cursus Risicogestuurd werken

Risicogestuurd werken vraagt mensen om in scenario’s te denken, met risicotabellen te werken, veel risico's tegelijkertijd te monitoren, anderen te controleren en zelf verantwoordelijkheid te nemen.
Antea Group ontwikkelde een cursus Risicogestuurd Handelen waarbij ingegaan wordt op de drie kernelementen; mens, organisatie en middelen. Ga naar de cursus.