Implementatie van risicogestuurd werken

Implementatie van risicogestuurd werken

Risicogestuurd werken voorkomt faalkosten en is een gezamenlijke uitdaging van een projectorganisatie.

Wilt u meer grip op de projectrisico’s? Wilt u projectkansen beter benutten? Vraagt u zich af wat hiervoor de beste aanpak en de bepalende factoren zijn? Wij helpen u bij het inrichten en organiseren van risicogestuurd werken.

Risicogestuurd werken draait om het risico-bewustzijn binnen een projectorganisatie. Handelen vanuit zelfinzicht, continue communicatie over risico’s en de durf om te handelen zijn essentieel. Zo helpt risicogestuurd werken bij het herkennen én benutten van kansen in een project. Met als resultaat: meer grip op projecten en een grotere weerbaarheid van uw projectorganisatie.

Onze aanpak

Risicogestuurd werken betekent aandacht voor drie met elkaar samenhangende kernelementen: Mens, Organisatie en Methoden & Middelen. Als deze elementen in balans zijn wordt risicogestuurd werken effectief, efficiënt en continu. Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

  1. Doelen vaststellen: We bepalen met u passende en realistische doelen. Wat wilt u bereiken met risicogestuurd werken? Op welke organisatie- en projectdoelen sluiten we aan?
  2. Inrichten en organiseren: We concretiseren de kernelementen Mens, Organisatie en Methoden & Middelen. Welke analysemethode wordt ingezet? Hoe zorgen we dat het risicodossier prettig en effectief werkt? Hoe verdelen we taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Wat vraagt het van de samenwerking? Welke risicocultuur streven we na? We hebben diverse middelen beschikbaar om dit vorm te geven, zoals de Profieltest, de Risicovolwassenheidsmeting en de Serious Game.
  3. Toepassen: We passen risicogestuurd werken actief toe in een project. We helpen daar waar nodig om u het risicogestuurd werken verder eigen te maken.

Kortom: de adviseurs van Antea Group zijn expert en uw partner voor het implementeren en toepassen van risicogestuurd werken. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.