Risicovolwassenheid

Risicovolwassenheid

Meten en verbeteren van het risicomanagement van de organisatie

Businesslijnen:

Binnen projecten vormt risicovolwassenheid een steeds belangrijker onderdeel van het projectmanagement. Een belangrijk onderscheid dat gemaakt moet worden is het verschil tussen projectrisico’s (risico’s die de opdrachtgever of opdrachtnemer loopt) en organisatierisico’s (die specifiek voor de organisatie gelden). Een manier om te meten hoe goed de organisatie is in risicomanagement, is door de risicovolwassenheid in kaart te brengen.

Via een enquête wordt de risicovolwassenheid gescoord op de categorieën Cultuur, Proces, Ervaring en Toepassing. Hierbij is de laagste score leidend en representatief voor de risicovolwassenheid. Het resultaat van de enquête wordt gevisualiseerd door per onderwerp de mate van belangrijkheid te spiegelen aan het volwassenheidsniveau. Hierdoor kan heel specifiek worden afgelezen hoe de organisatie scoort. Vervolgens wordt dit gekoppeld aan een pragmatisch en gezamenlijk verbeteradvies.

 

Downloads: