risicoprofieltest

(Samen)werken in projecten

Hoe gaat u met risico’s om?

Risicogestuurd werken is een vast onderdeel van veel projecten. Projectteamleden gaan allemaal verschillend met risico’s om. Om een completer beeld van ieders kijk op kansen en risico’s te vormen, ontwikkelde Antea Group een (samen)werken in projecten-profieltest.

De test is bedoeld om een beeld te vormen van hoe uzelf en uw samenwerkingspartners met kansen en risico’s omgaan.  Om hier vervolgens het gesprek met elkaar over aan te gaan. Hierdoor kunnen u en uw projectleden beter verantwoordelijkheid nemen bij het omgaan met kansen en risico’s en gevoel krijgen welke voorkeuren er in het team leven. Er wordt gewerkt met vier profielen: de ‘Ontdekker’, de ‘Utopist’, de ‘Ondernemer’ en de ‘Denker’.

Kortom, werken in projecten doe je niet alleen en iedereen gaat op een eigen manier om met kansen en risico's.

Benieuwd naar uw profiel? Download de profieltest hieronder!

Downloads: