Serious Game

Serious Game risicogestuurd werken

Interactief aan de slag met risicomanagement

De Serious Game is een simulatie waarin deelnemers op basis van een case interactief kunnen oefenen met risicogestuurd werken. Dit kan een fictief infraproject van formaat zijn, maar ook maatwerk vanuit bestaande projecten is mogelijk.

In groepen van 4-6 personen passeren onder begeleiding diverse gebeurtenissen de revue. Dit gebeurt in meerdere rondes. De deelnemers werken vanuit hun eigen rol en moeten samen, onder tijdsdruk, beslissingen nemen. Inhoud, tijd en geld komen hierbij samen en keuzes die gemaakt worden hebben impact op het verloop van het spel.

Na de game hebben deelnemers een beeld van hoe er samengewerkt wordt. Ze oefenen in het handelen onder tijdsdruk en men leert omgaan met risico's en het beheersen daarvan. Na de game wordt er met de spelbegeleiders geëvalueerd en wordt de koppeling gemaakt met de praktijk buiten en wat men daar vanuit de game kan inzetten ter verdere verbetering van het risicogestuurd werken.